ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 07/03/2023 – 5000 PAKIETÓW POMOCY DLA UCHODŹCÓW (ŻYWNOŚĆ, ART. HIGIENY I CHEMIA GOSPODARCZA)

Polski Czerwony Krzyż z siedzibą w Warszawie przy ul. Mokotowskiej 14, 00-561 Warszawa, Polska, działający na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 1964 r. o Polskim Czerwonym Krzyżu (Dz. U. Nr 41, poz. 276 z późn. zm.) oraz Statutu PCK zatwierdzonego rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 20 września 2011 r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 217, poz. 1284), wpisany do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000225587 jako organizacja pożytku publicznego, NIP: PL5260250481, REGON: 007023731

 

ogłasza
ZAPYTANIE OFERTOWE
na zakup, skomponowanie i dostarczenie
5000 PAKIETÓW POMOCY DLA UCHODŹCÓW

 

Postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia prowadzone jest w związku z realizacją projektu związanego z pomocą humanitarną na rzecz obywateli Ukrainy przebywających na terytorium Polski. Niniejsze Zapytanie ofertowe nie podlega przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 1843 ze zm.). Przedmiot zamówienia wraz ze specyfikacją oraz zapotrzebowaniem określony został w Zapytaniu ofertowym oraz jego Załącznikach.

Termin składania ofert (w formie pisemnej lub elektronicznej) upływa 14 marca 2023 r. o godz. 13:00 (CET). Zapraszamy do zapoznania się z treścią ww. Zapytania ofertowego oraz z Załącznikami:

 

[PLIK] Zapytanie ofertowe z dnia 7 marca 2023 r. – 5000 PAKIETÓW POMOCY DLA UCHODŹCÓW.pdf

[PLIK] Zał. nr 1.1 – Specyfikacja paczek z żywnością.pdf

[PLIK] Zał. nr 1.2 – Specyfikacja paczek z art. higienicznymi i chemią gospodarczą.pdf

[PLIK] Zał. nr 2 – OŚWIADCZENIE OFERENTA [DO WYPEŁNIENIA].docx

[PLIK] Zał. nr 3 – TABELA OFERTOWA [DO WYPEŁNIENIA].xlsx

[PLIK] Zał. nr 4 – Informacja w zakresie przetwarzania danych osobowych.pdf

 

Wszelkie zapytania dotyczące ww. postępowania proszę kierować drogą e-mail na: zarzad.glowny@pck.pl – prosimy o uwzględnienie frazy: OFERTA – PAKIETY POMOCOWE #1/2023 w tytule wiadomości.

Wesprzyj nas

Wspieraj nasze działa. Możesz nas wspomóc przez PayU.
Kliknij w przycisk poniżej.

Wesprzyj PCKWróć do góry