Biuro Informacji i Poszukiwań

Krajowe Biuro Informacji i Poszukiwań Polskiego Czerwonego Krzyża działa nieprzerwanie od 1919 roku.

Działalność wynika z Konwencji Genewskich o ochronie ofiar wojny z 12.08.1949 r. oraz Protokołów dodatkowych do tych Konwencji z 08.06.1977 r. i 08.12.2005 r.

Każde Stowarzyszenie Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca prowadzi własną służbę poszukiwań, będącą w ścisłej współpracy z Międzynarodowym Komitetem Czerwonego Krzyża
w Genewie.

Od 1944 roku do chwili obecnej:

 • wpłynęło około 4 450 000 indywidualnych spraw związanych z II wojną światową,
 • wydano około 300 000 zaświadczeń potwierdzających losy wojenne.

Główne zadania:

 • prowadzenie poszukiwań i ustalanie losów ofiar wojen, konfliktów zbrojnych i klęsk żywiołowych
  (w tym ofiar II wojny światowej i uchodźców/migrantów)
 • wystawianie zaświadczeń o losach osób poszukiwanych na podstawie własnych dokumentów archiwalnych oraz uzyskanych w wyniku podejmowanych starań
 • poszukiwanie mogił wojennych w kraju i za granicą
 • udział w ekshumacjach ofiar wojny
  przekazywanie tzw. messages (mesaży) czerwonokrzyskich czyli wiadomości rodzinnych do krajów objętych konfliktami zbrojnymi lub klęskami żywiołowymi
 • prowadzenie tzw. poszukiwań humanitarnych w przypadkach, gdy najbliższa rodzina nagle utraciła kontakt z krewnym za granicą i mimo posiadania ostatniego adresu nie może go nawiązać, w tym poszukiwania osób, które w ostatnich latach wyjechały w celach zarobkowych za granicę
  (tzw. migranci ekonomiczni)
 • poszukiwania migrantów z zagranicy, którzy zaginęli na terytorium Polski

 

Biuro Informacji i Poszukiwań PCK współpracuje z:

 • Międzynarodowym Komitetem Czerwonego Krzyża w Genewie – Centralną Agencją Poszukiwań
  w Genewie  – www.icrc.org
 • Międzynarodowym Biurem Poszukiwań w Bad Arolsen  – www.its-arolsen.org
 • Stowarzyszeniami krajowymi Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca – www.familylinks.icrc.org
 • Instytutem Pamięci Narodowej
 • Państwowymi Muzeami Obozów Koncentracyjnych
 • Centralnym Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach – Opolu
 • Muzeum Powstania Warszawskiego
 • Żydowskim Instytutem Historycznym
 • Archiwami Państwowymi
 • Wojskowym Biurem Historycznym
 • Centrum Personalizacji Dokumentów MSW
 • Urzędami Stanu Cywilnego
 • Urzędami Miast i Gmin oraz Urzędami Wojewódzkimi
 • Urzędem ds. Cudzoziemców
 • Ambasadami i konsulatami

Działalność Krajowego Biura Informacji i Poszukiwań PCK jest finansowana przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

 

Wróć do góry