Biblioteka MPH

Zasoby Biblioteki Ośrodka Upowszechniania Międzynarodowego Prawa Humanitarnego to około 5000 pozycji – książek i artykułów, broszur, raportów, czasopism, sprawozdań konferencyjnych; w kilku językach – głównie angielskim i francuskim. Szybko powiększają się również zbiory płyt CD i DVD, które wynoszą obecnie około 100 egzemplarzy.

Największą część zbiorów stanowią wydawnictwa Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca, niemniej jednak dysponujemy również publikacjami wielu czołowych wydawnictw naukowych takich jak Cambridge, Oxford, Nijhoff czy Darmouth.

Działy tematyczne w bibliotece:

 • Międzynarodowy Ruch Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca
 • Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża
 • Międzynarodowa Federacja Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca
 • Stowarzyszenia Krajowe Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca
 • Polski Czerwony Krzyż
 • Raporty roczne Federacji w tym World Disaster Report
 • Komentarze dot. umów międzynarodowych z dziedziny MPH
 • Znaki ochronne w międzynarodowym prawie humanitarnym
 • Henry Dunant
 • Obrona cywilna
 • Ochrona dóbr kultury
 • Kobiety w sytuacji konfliktu zbrojnego
 • Dzieci w sytuacji konfliktu zbrojnego
 • Jeńcy i osoby zatrzymane
 • Bronie i miny
 • Wojna morska i powietrzna
 • Azyl

W celu skorzystania z zasobów biblioteki prosimy o kontakt telefoniczny.

Kontakt:

Biblioteka Międzynarodowego Prawa Humanitarnego
Polskiego Czerwonego Krzyża
im. dr. Mariana Flemminga
ul. Mokotowska 14, V piętro, pokój 512
00-561 Warszawa
tel: 22 326 12 85, 22 326 12 22

Wróć do góry