Porady

Sprawy, które nie leżą w zakresie kompetencji Biura:

W sprawie uzyskania adresu osoby mieszkającej na terytorium Polski należy zwrócić się do Wydziału Udostępniania Informacji Departamentu Spraw Obywatelskich MSWiA, który zajmuje się udostępnianiem danych ze zbioru Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) oraz ogólnokrajowej ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych.

Wydział Udostępniania Informacji Departamentu Spraw Obywatelskich MSWiA
ul. Pawińskiego 17/21, 02-106 Warszawa

www.cpd.mswia.gov.pl/udostepnianie_danych/wzory_wnioskow_i_akty_prawne

Poszukując krewnego zaginionego w ostatnim okresie za granicą można zwrócić się do:

  • polskiej ambasady lub konsulatu w kraju zaginięcia; adresy na stronie internetowej  Ministerstwa Spraw Zagranicznych –  www.msz.gov.pl
  • Fundacji ITAKA –  www.zaginieni.plNieśmiertelniki

W przypadku odnalezienia szczątków ludzkich, które mogą pochodzić z okresu II wojny światowej należy powiadomić niezwłocznie najbliższą komendę Policji oraz właściwy urząd miasta lub gminy w celu zabezpieczenia  terenu do czasu ewentualnej ekshumacji.

W przypadku odnalezienia nieśmiertelnika (znaczka tożsamości) należącego do żołnierza WP prosimy o skontaktowanie się z Wojskowym Biurem Historycznym ul. Pontonierów 2A, 00-910 Warszawa
www.wbh.wp.mil.pl

W sprawie znaczków – tabliczek tożsamości żołnierzy niemieckich można zwrócić się do Fundacji „Pamięć”, która od 1990 r. prowadzi nadzór nad ekshumacjami żołnierzy niemieckich poległych i pochowanych na terytorium Polski.

Fundacja „Pamięć”, ul. Miedziana 3a/2, 00-814 Warszawa
e-mail: fundacja@pamiec.ikp.pl

lub Archiwum w Berlinie:
Deutsche Dienststelle (WASt)
für die Benachrichtigung der nächsten Angehörigen
von Gefallenen der ehemaligen deutschen Wehrmacht
Eichborndamn 179
13403 Berlin
Deutschland
dd-wast.javabase.de

Działania Biura wspierają:
www.ogrodywspomnien.pl

Wróć do góry