Ogłoszenie o zamówieniu dostawa – wykonanie legitymacji, okładki legitymacji oraz odznaki honorowej ?Zasłużony Honorowy Dawca Krwi (ZHDK) – znak sprawy: ZP-02/21

Biuro Zarządu Głównego PCK informuje o rozpoczęciu postępowania prowadzonego w trybie art. 275 pkt 1 (trybie podstawowym bez negocjacji) o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) – dalej ustawy PZP na dostawę – wykonanie legitymacji, okładki legitymacji oraz odznaki honorowej „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi (ZHDK) oraz dostawa do 16 Oddziałów Okręgowych PCK i do siedziby Zamawiającego, jak również rozładowanie i wniesienie przedmiotu zamówienia do wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeń, według  przedstawionego opisu oraz zgodnie ze wzorem określonym w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA ZDROWIA z dnia 4 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów odznak i legitymacji wydawanych w związku z honorowym dawstwem krwi.  – znak sprawy: ZP -02/21

Do pobrania:

Wesprzyj nas

Wspieraj nasze działa. Możesz nas wspomóc przez PayU.
Kliknij w przycisk poniżej.

Wesprzyj PCKWróć do góry