Pomoc i opieka

Opieka nad potrzebującymi była impulsem do założenia Polskiego Czerwonego Krzyża.
Od ponad 100 lat PCK pomaga osobom znajdującym się w trudnej sytuacji, przeciwdziała wykluczeniu społecznym i stara się wyrównać szanse na godne życie swoim podopiecznym.

PCK finansuje obiady dla dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin potrzebujących, wydaje żywność dla rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, aktywizuje seniorów, przekazuje dary rzeczowe, a także świadczy usługi opiekuńcze dla osób starszych, samotnych i chorych.

Godne dzieciństwo​

Prowadzimy akcje i programy, których celem jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz zapewnienie dzieciom i młodzieży pochodzącym z rodzin ubogich lepszego startu w dorosłość.

Wesprzyj nas

Wspieraj nasze działania. Możesz nas wspomóc przez PayU.
Kliknij w przycisk poniżej.

Wesprzyj PCKWróć do góry