Unieważnienie postępowania ZP-01/21

Warszawa 13 maja 2021 r.

Zamawiający:
Biuro Zarządu Głównego
Polskiego Czerwonego Krzyża
Ul. Mokotowska 14
00-561 Warszawa

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

Sygnatura sprawy – ZP-01/21
www.pck.pl/przetargi

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Dotyczy postępowania udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego trybie art. 275 pkt 1 (trybie podstawowym bez negocjacji) „Dostawa i wykonanie legitymacji , okładki do legitymacji oraz odznaki honorowej Zasłużony Honorowy Dawca Krwi „ .

Na podstawie art. 260 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.;  zwana dalej: PZP) Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Uzasadnienie prawne :
Uzasadnienie : art. 256 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.)  – Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert, jeżeli wystąpiły okoliczności powodujące, że dalsze prowadzenie postępowania jest nieuzasadnione.

Uzasadnienie faktyczne:
Zamawiający w toku przygotowania specyfikacji warunków zamówienia nie zawarł możliwości aby składanie ofert lub wniosków odbywało się przy użyciu elektronicznej platformy zakupowej . Zamawiający uznał że zgodnie z art. 68 pzp narzędzia służące do składania ofert dodatkowo powinny zapewniać zachowanie integralności, autentyczności, nienaruszalności danych i ich poufności w ramach wymiany i przechowywania informacji, w tym zapewniać możliwość zapoznania się z ich treścią wyłącznie po upływie terminu na ich składanie. Zamawiający uznał że w porównaniu z pierwotnie określonym ogłoszeniem i specyfikacją należy dokonać istotnych zmian i w związku z powyższym unieważnia postępowanie na podstawie art. 256.

Zamawiający informuje że po dokonanych uzupełnieniach informacja o wszczęciu postępowania przetargowego dotyczącego tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmujący ten sam przedmiot zamówienia zostanie zamieszczona na stronie www.pck.pl/przetargi.

Dyrektor Generalny PCK

(-) Dorota Małecka

Do pobrania:

Wesprzyj nas

Wspieraj nasze działa. Możesz nas wspomóc przez PayU.
Kliknij w przycisk poniżej.

Wesprzyj PCKWróć do góry