Młodzież PCK

Młodzież PCK to wolontariusze i członkowie Polskiego Czerwonego Krzyża do 30 r.ż, którzy na co dzień poświęcają swój wolny czas, aby realizować projekty i programy prowadzone przez Polski Czerwony Krzyż, pomagać w swoim najbliższym otoczeniu i promować humanitarne idee w środowisku dziecięco- młodzieżowym.

Działalność Młodzieży jest zróżnicowana w poszczególnych rejonach Polski, ponieważ pomoc realizowana jest w oparciu o potrzeby danego środowiska.

Działalność Młodzieży PCK oparta jest na 3 strukturach organizacyjnych:

  • Klubach Wiewiórka PCK – działają w przedszkolach i pierwszych klasach szkoły podstawowej pod opieką nauczyciela lub wolontariusza PCK, ich celem jest kształtowanie wśród dzieci postaw pomocy potrzebującym, nawyków zdrowego stylu życia, bezpiecznego zachowania na drodze oraz dbałości o higienę, a także przygotowanie do dalszej działalności w PCK. Działalność Klubu Wiewiórka oparta jest o program „Super Wiewiórka- Przyjaciółka Oli i Kuby”.

  • Szkolnych i Akademickich Koła PCK – działają w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych oraz na uniwersytetach, ich celem jest aktywizacja środowisk szkolnych i akademickich w duchu humanitaryzmu i niesienia pomocy potrzebującym, w ramach działalności uczniowie oraz studenci włączają się w ogólnopolskie akcje prowadzone przez PCK takie jak „Gorączka złota”, „Czerwonokrzyska Gwiazdka”, „Wielkanoc z PCK” i wiele innych, prowadzą działalność edukacyjną skupioną na zdrowiu, higienie, bezpieczeństwie i pierwszej pomocy, a także realizują własne inicjatywy mające pomóc potrzebującym z ich środowiska.

  • Grupach Społecznych Instruktorów Młodzieżowych PCK – działają przy oddziałach okręgowych i rejonowych PCK, ich celem jest przygotowanie kadr instruktorów-liderów i animatorów działalności młodzieżowej, wolontariusze i członkowie realizują projekty edukacyjne PCK w szkołach i przedszkolach dotyczące zdrowego stylu życia, bezpieczeństwa na drodze, higieny, upowszechniają wiedzę dotyczącą pierwszej pomocy, organizują happeningi związane z ważnymi społecznie tematami takimi jak HIV/AIDS, głód/ubóstwo, dyskryminacja, a także tworzą własne projekty w zależności od potrzeb pojawiających się w ich lokalnym środowisku, wspierają również działalność Szkolnych Kół PCK oraz Klubów Wiewiórka PCK.

Jeśli chciałbyś dołączyć do wybranej grupy lub stworzyć ją w swojej szkole, uczelni czy oddziale rejonowym lub okręgowym PCK zapoznaj się z informacjami w zakładce Dołącz do nas.

Wróć do góry