Ratownictwo

Niesienie pomocy i ratowanie ludzi oraz mienia w czasie nagłych wypadków, katastrof czy klęsk żywiołowych, to jedno z głównych działań Polskiego Czerwonego Krzyża.

System Ratownictwa Polskiego Czerwonego Krzyża składa się z 19 wyspecjalizowanych Grup Ratownictwa, rozmieszczonych na terenie całego kraju. Każda Grupa dysponuje wyszkolonymi ratownikami, przygotowanymi do działań w trudnych warunkach (zarówno terenowych, jak
i pogodowych), wyposażonymi w odpowiednie środki ochrony osobistej oraz w profesjonalny sprzęt ratowniczy. Standard wyposażenia i umiejętności ratowników jest wspólny dla całego Systemu Ratownictwa Polskiego Czerwonego Krzyża.

System Ratownictwa Polskiego Czerwonego Krzyża tworzą trzy rodzaje jednostek ratowniczych stowarzyszenia:

  • Grupy Ratownictwa (GR PCK), których zadaniem jest osiągnięcie odpowiedniego wyszkolenia
    i wyposażenie tak, aby w przypadku dużej katastrofy, Grupa taka mogła wysłać Ratowników wypełniających zadania Patroli Ratowniczych.
  • Grupy Ratownictwa Medycznego (GRM PCK), których zadaniem jest organizowanie Polowego Punktu Medycznego gdzie poszkodowanym udzielana jest kwalifikowana pomoc medyczna przez zawodowy personel medyczny oraz, w miarę możliwości, również wysłanie Patroli Ratowniczych działających na terenie katastrofy.
  • Grupy Ratownictwa Specjalnego (GRS PCK), których zadaniem jest podejmowanie działań ratownictwa specjalistycznego zgodnego ze specyfiką danej Grupy (w zależności od specjalności poszczególnych sekcji) w celu wspomagania Patroli Ratowniczych w działaniach poszukiwawczych (np. sekcje psów ratowniczych), wydobyciu lub transporcie poszkodowanych w miejscach niedostępnych dla Patroli Ratowniczych (ratownictwo wodne, nurkowe, wysokościowe).

W Grupach Systemu Ratownictwa PCK wyróżnia się trzy rodzaje zespołów ratowniczych:

  • Patrol Ratowniczy (PR) składający się z 4-6 ratowników, wyposażony w zestaw zgodny co najmniej ze standardem R1, nosze (deskę ortopedyczną), radiotelefon oraz wyposażenie indywidualne ratowników (kask, czołówka, kombinezon, środki ochrony oczu)
  • Medyczny Zespół Interwencyjny (MZI) składający się z 2-3 ratowników – w tym z zawodowego personelu medycznego – wyposażony w zestaw zgodny co najmniej ze standardem R1, dodatkową apteczkę opatrunkową, nosze (deskę ortopedyczną), radiotelefon, torbę lekarska z zestawem reanimacyjnym, zestawem do intubacji i do wlewu kroplowego o wyposażeniu zgodnym z aktualnym stanem prawnym
  • Polowy Punkt Medyczny (PPM) składający się z bazy logistyczno-medycznej, w oparciu o bazę tymczasową – namioty pneumatyczne lub inne – z podziałem na sektory: przyjmowania, segregacji
    i zaopatrywania poszkodowanych, obserwacyjno-konsultacyjny, resuscytacyjny, wykonywania drobnych zabiegów oraz wydzielony od reszty sektor socjalny dla ratowników

Zadaniem wszystkich Grup Ratownictwa tworzących System Ratownictwa PCK jest prowadzenie kompleksowych działań ratowniczych obejmujących udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy i medycznych czynności ratunkowych bezpośrednio na miejscu katastrofy i prowadzenie tych działań w długim okresie czasu. Polski Czerwony Krzyż od początku swojej działalności w obszarze ratownictwa i ochrony ludności współpracuje z władzami publicznymi i instytucjami, wspierając pomoc humanitarną, medyczną, materialną i inną w zależności od skali i potrzeb.

Grupy Ratownictwa prowadzą działania z takimi partnerami jak:

Wróć do góry