Pomoc żywnościowa

Polski Czerwony Krzyż od 2014 roku realizuje Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020, w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD). Wciągu ostatniego roku (2019) PCK przekazywał żywność do 113 000 osób, z czego 10 % tych osób to seniorzy.

Celem programu FEAD jest udzielenie wsparcia osobom potrzebującym poprzez udostępnienie pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków.

Pomoc mogą otrzymywać osoby/rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej i uzyskujące dochód nieprzekraczający:

  • 1 542,20 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej, czyli dochód nieprzekraczający 220% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej.
  • 1 161,60 zł w przypadku osoby w rodzinie, czyli dochód nieprzekraczający 220% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej.

Beneficjenci programu FEAD otrzymują za pośrednictwem PCK artykuły: warzywne i owocowe, skrobiowe, mleczne, mięsne, a także cukier i olej.

Pomoc oferowana przez PCK w ramach programu FEAD to nie tylko paczki żywnościowe, ale także szereg warsztatów, dzięki którym osoby objęte programem miały usamodzielnić się i nabyć umiejętności
w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego (tj. warsztaty kulinarne dla różnych grup pokoleniowych z udziałem ekspertów kulinarnych, warsztaty dietetyczne i dotyczące zdrowego żywienia, programy edukacyjne mających na celu zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnowaniu żywności, warsztaty edukacji ekonomicznej (nauka tworzenia, realizacji i kontroli realizacji budżetu domowego, ekonomicznego prowadzenia gospodarstwa domowego, z uwzględnieniem wszystkich finansowych i rzeczowych dochodów rodziny, w tym darów żywnościowych).

Do pobrania:

 

Wróć do góry