Struktura

Struktura organizacyjna Polskiego Czerwonego Krzyża składa się z czterech poziomów: krajowego, okręgowego, rejonowego oraz jednostek podstawowych.

Na poziomie krajowym funkcjonuje Zarząd Główny Polskiego Czerwonego Krzyża, w województwach 16 Oddziałów Okręgowych, a na szczeblu powiatowym ponad 200 Oddziałów Rejonowych. Poziom czwarty, najniższy w hierarchii, a tym samym jej fundament, to jednostki podstawowe: Szkolne Koła PCK, Grupy Społecznych Instruktorów Młodzieżowych (SIM), Kluby Honorowych Dawców Krwi, Grupy Ratownictwa i Grupy Pomocy Humanitarnej.

Władzę naczelną nad pracami Stowarzyszenia sprawują:

 • Krajowy Zjazd – organ regulujący wewnętrzne zasady funkcjonowania Stowarzyszenia oraz wyznaczający ramową strategię jego działań. W skład Krajowego Zjazdu wchodzą delegaci terenowi – przedstawiciele okręgów;
 • Zarząd Główny – organ wykonawczy, który kieruje pracami Stowarzyszenia. Jego członków wybiera na czteroletnią kadencję Krajowy Zjazd
Skład Zarządu Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża:
 • Jerzy Bisek – Prezes Polskiego Czerwonego Krzyża
 • Zbigniew Klawczyński – Wiceprezes Polskiego Czerwonego Krzyża
 • Jerzy Zaborowski – Wiceprezes Polskiego Czerwonego Krzyża
 • Jolanta Chełmińska – Członek Zarządu Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża
 • Waldemar Gołaś – Członek Zarządu Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża
 • Andrzej Kinasiewicz – Członek Zarządu Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża
 • Mariusz Malewicz – Członek Zarządu Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża
 • Michał Mikołajczyk – Członek Zarządu Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża
 • Antoni Olak – Członek Zarządu Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża
 • Janusz Sibiński – Członek Zarządu Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża
 • Zbigniew Zawadzki – Członek Zarządu Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża
Na szczeblu krajowym działają także: Główna Komisja Rewizyjna, Sąd Organizacyjny oraz Kapituła Odznaki Honorowej PCK.  
Wróć do góry