Wspieraj nas

Wesprzyj projekty pomocowe PCK

Dzięki życzliwości i wparciu Darczyńców możemy pomagać dzieciom, seniorom, wspierać ratowników medycznych, promować ideę krwiodawstwa oraz realizować wiele innych projektów ratujących ludzkie życie w czasach konfliktów lub kryzysów humanitarnych. Każda darowizna i każda forma wsparcia ma duże znaczenie, ponieważ Polski Czerwony Krzyż łączy potrzebujących z tymi, którzy tej pomocy chcą udzielić. Pomagajmy razem!

Wesprzyj przez PayU

Pomagam jednorazowo

Wesprzyj PCK jednorazową wpłatą.

Wesprzyj PCKPomagam co miesiąc

Wesprzyj PCK comiesięczną wpłatą.

Wesprzyj przez PayPal

Skorzystaj z przycisku poniżej, aby przekazać darowiznę przez PayPal lub kartę kredytową/płatniczą.

 

W związku z przekazaną darowizną Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez Polski Czerwony Krzyż  zgodnie z Polityką prywatności.

 

Wróć do góry