O nas

Polski Czerwony Krzyż jest częścią Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca. W swoich działaniach kierujemy się 7 zasadami.

Działania prowadzone przez Polski Czerwony Krzyż:

 • Upowszechnianie międzynarodowego prawa humanitarnego
  Prowadzimy szkolenia oraz wykłady przybliżające tematykę regulacji obowiązujących żołnierzy
  i osoby cywilne w czasie trwania konfliktu zbrojnego, a także specjalistyczną bibliotekę, zawierającą największy w Polsce zbiór publikacji związanych z międzynarodowym prawem humanitarnym (MPH). W ramach edukacji z zakresu MPH oraz w trosce o zapewnienie jego poszanowania, współpracujemy bezpośrednio z Międzynarodowym Komitetem Czerwonego Krzyża, ośrodkami akademickimi oraz instytucjami państwowymi.

 • Prowadzenie Krajowego Biura Informacji i Poszukiwań
  Krajowe Biuro Informacji i Poszukiwań Polskiego Czerwonego Krzyża ma na celu odnajdywanie zaginionych podczas wojen oraz łączenie rodzin.

 • Promocja honorowego krwiodawstwa
  Prowadzimy kampanie i działania, które mają na celu rozwój krwiodawstwa i krwiolecznictwa
  w Polsce oraz pozyskiwanie honorowych dawców krwi.

 • Niesienie pomocy ofiarom klęsk żywiołowych i katastrof w kraju i za granicą
  Niesiemy pomoc ofiarom w sytuacjach klęsk żywiołowych i katastrof na świecie, jak również przygotowujemy społeczeństwo do właściwych zachowań w sytuacji podobnych kryzysów.

 • Opieka i pomoc socjalna
  Działamy na rzecz osób najbardziej potrzebujących, ubogich, chorych, niepełnosprawnych oraz mniejszości narodowych. Prowadzimy szkolenia w zakresie aktywizacji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. W ramach programu „Godne Dzieciństwo” dożywiamy potrzebujące dzieci i zapewniamy im kompleksową opiekę, pozwalając na równy start w dorosłość.

 • Promocja właściwych zachowań zdrowotnych i ekologicznych
  Przeciwdziałamy uzależnieniom, promujemy zdrowy tryb życia i odżywiania, mówimy o profilaktyce chorób nowotworowych i zakaźnych.

 • Szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy zgodne ze standardami UE
  Jesteśmy liderem w zakresie szkoleń pierwszej pomocy w Polsce. Działamy bezpośrednio na rzecz osób poszkodowanych w wypadkach drogowych.

 • Działalność edukacyjna wśród dzieci i młodzieży, wolontariat
  Prowadzimy liczne kampanie i programy edukacyjne skierowane bezpośrednio do dzieci
  i młodzieży: „Superwiewiórka – przyjaciółka Oli i Kuby”, „Ratowniczek – pomaga ci pomagać”, „Dbam o swoje zdrowie”, „Nie bądź obojętny – naucz się pierwszej pomocy”, „Dziel się Uśmiechem”, „Drogowe ABC”, „Bezpieczny Patrol” oraz „#AkcjaDonacja”. Organizujemy kolonie letnie, prowadzimy placówki edukacyjno-oświatowe, opiekuńcze i socjalne. Nasi wolontariusze odbywają szkolenia niezbędne do wykonywania swoich zadań.

Poznaj historię PCK

najstarsza polska organizacja humanitarna
będąca członkiem Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca.

Wesprzyj nas

Wspieraj nasze działa. Możesz nas wspomóc przez PayU.
Kliknij w przycisk poniżej.

Wróć do góry