Żółty Talerz

Program „Żółty Talerz” to ogólnopolski program który powstał by wesprzeć system żywienia dzieci. Głównym celem projektu jest poprawa sytuacji żywieniowej dzieci i młodzieży z rodzin niezamożnych oraz aktywizacja rodzin w celu wspierania prawidłowego żywienia w szkołach.

Jedną z organizacji realizujących Program Kulczyk Foundation jest Polski Czerwony Krzyż. Dzięki „Żółtemu talerzowi” dzieci otrzymują więcej różnorodnych posiłków, dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.

We wszystkich placówkach w których realizowano Program „Żółty Talerz” nastąpiła znaczna poprawa jakości i intensywności dożywiania. Dzieci otrzymywały dużo bardziej urozmaicone obiady, przygotowywane z lepszej jakości produktów.

Ograniczono stosowanie niezdrowych przypraw, soli, cukru zastępując je zdrowszymi i lepszymi zamiennikami. Uczniowie, ich rodzice oraz nauczyciele i inni pracownicy szkół żywo zainteresowali się tematyką zdrowego odżywiania.

Przeprowadzono wiele pogadanek i warsztatów dotyczących zdrowego odżywiania oraz właściwego komponowania posiłków. Dzieci miały okazję samodzielnie przygotowywać zdrowe przekąski i koktajle. Dało się zauważyć dużą zmianę w podejściu do tematyki związanej ze zdrowym odżywianiem.

Wróć do góry