Szkoła MPH

XXIII Szkoła Międzynarodowego Prawa Humanitarnego, edycja on-line

Polski Czerwony Krzyż rozpoczyna rekrutację do udziału w XXIII edycji Szkoły Międzynarodowego Prawa Humanitarnego Konfliktów Zbrojnych. Kurs odbędzie się w dniach 29 kwietnia – 10 czerwca 2021 r. w każdy kolejny czwartek tj. 29 kwietnia, 6 maja, 13 maja, 20 maja, 27 maja i 10 czerwca 2021 r. w godzinach 14:00-18:00 w trybie online za pośrednictwem platformy Microsoft Teams. Do udziału w kursie zapraszamy:

 • studentów prawa, politologii, stosunków międzynarodowych, dziennikarstwa i pokrewnych, którzy interesują się problematyką konfliktów zbrojnych;
 • wykładowców i słuchaczy szkół mundurowych oraz oficerów;
 • pracowników organizacji pozarządowych pracujących w obszarze międzynarodowego prawa humanitarnego lub zainteresowanych tą tematyką.

Zajęcia poprowadzą eksperci i praktycy międzynarodowego prawa humanitarnego oraz wykładowcy renomowanych uniwersytetów i uczelni wojskowych, m.in. z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Warszawskiego, Akademii Marynarki Wojennej, Uniwersytetu Śląskiego. Wykładom teoretycznym towarzyszyć będą dyskusje. Program obejmuje, m.in.:

 • źródła i podstawowe zasady MPH
 • cel wojskowy a obiekt chroniony
 • ochrona rannych i chorych
 • ochrona ludności cywilnej
 • ochrona dóbr kultury
 • odpowiedzialność jednostki za zbrodnie
 • status prawny kombatanta i jeńca wojennego
 • środki prowadzenia działań zbrojnych
 • niemiędzynarodowe konflikty zbrojne
 • wojna morska

Uczestnicy, którzy wykażą się nienaganną frekwencją oraz aktywnym uczestnictwem w zajęciach otrzymają dyplomy ukończenia tego prestiżowego kursu. Zgłoszenie uczestnictwa oraz CV prosimy przesyłać do 9 kwietnia 2021 r.  na adres e-mail: monika.kolaj@pck.pl

Zgłoszenie uczestnictwa w XXIII Szkole MPHKZ

O zakwalifikowaniu kandydaci zostaną poinformowani do 16 kwietnia 2021.

Udział w kursie jest bezpłatny. Ilość miejsc ograniczona.

Szkoła MPH organizowana jest we współpracy oraz ze wsparciem Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

W przypadku pytań, prosimy o kontakt: 22 326 12 22, +48 693 890 234.