Konkurs im. Prof. Bierzanka

Konkurs prac licencjackich, magisterskich, doktorskich i dyplomowych im. prof. Remigiusza Bierzanka

 

Jest to konkurs prowadzony przez Komisję ds. Upowszechniania Międzynarodowego Prawa Humanitarnego, działającą przy Zarządzie Głównym PCK. Co roku nowa edycja pozwala studentom i absolwentom prawa, stosunków międzynarodowych i innych pokrewnych nauk powalczyć o tytuł laureata. Wybierana jest najlepsza praca licencjacka, magisterska, doktorska lub dyplomowa dotycząca międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych lub Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca.

 

XXV edycja Konkursu im. Prof. Remigiusz Bierzanka właśnie ruszyła!

 Prosimy o przysyłanie prac obronionych w okresie od kwietnia 2023 r. do października 2024 r.

Termin nadsyłania prac: 15 października 2024 r.

 

KARTA ZGŁOSZENIOWADO POBRANIA

OŚWIADCZENIE

Regulamin XXIV edycji Konkursu im. Prof. Remigiusza Bierzanka

Do karty zgłoszeniowej prosimy dołączyć opinię promotora wraz z papierową oraz elektroniczną wersją pracy konkursowej.

Konkurs jest organizowany we współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych.

Wróć do góry