Konkurs im. Prof. Bierzanka

Konkurs prac licencjackich, magisterskich, doktorskich i dyplomowych im. prof. Remigiusza Bierzanka

 

Jest to konkurs prowadzony przez Komisję ds. Upowszechniania Międzynarodowego Prawa Humanitarnego, działającą przy Zarządzie Głównym PCK. Co roku nowa edycja pozwala studentom i absolwentom prawa, stosunków międzynarodowych i innych pokrewnych nauk powalczyć o tytuł laureata. Wybierana jest najlepsza praca licencjacka, magisterska, doktorska lub dyplomowa dotycząca międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych lub Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca.

Uprzejmie informujemy, że przedłużamy termin nadsyłania prac na XXIV edycję
Konkursu im. Prof. Remigiusz Bierzanka. Prosimy o przysyłanie prac
obronionych w okresie od marca 2021r. do lutego 2023r.

Termin nadsyłania prac: 28 lutego 2023 r.

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA DO POBRANIA

OŚWIADCZENIE

Regulamin XXIV edycji Konkursu im. Prof. Remigiusza Bierzanka

Do karty zgłoszeniowej prosimy dołączyć opinię promotora wraz z papierową oraz elektroniczną wersją pracy konkursowej.

Konkurs jest organizowany we współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych.

Wróć do góry