Dołącz do Partnerów PCK

Polski Czerwony Krzyż od lat współpracuje z firmami odpowiedzialnymi społecznie, dla których ważne jest niesienie pomocy potrzebującym osobom. Symbol Czerwonego Krzyża jest najbardziej rozpoznawalnym znakiem na świecie. Poprzez współpracę z Polskim Czerwonym Krzyżem firmy kształtują swój pozytywny wizerunek i wdrażają program społecznego zaangażowania.

Partnerami PCK są firmy z różnych działów gospodarki, które adaptują specjalnie przygotowany program marketingu społecznego. Proponujemy udział w znanych, długofalowych i ogólnopolskich projektach oraz kampaniach społecznych. O naszych akcjach i projektach można przeczytać z zakładce Co robimy. Nasze działania prowadzimy przejrzyście w oparciu o najwyższe standardy etyczne. Udział w naszych projektach zwiększa atrakcyjność oraz rozpoznawalność produktów danej firmy, co przekłada się na wzrost sprzedaży i możliwości pomocy świadczonej przez PCK.

Partnerem PCK może zostać firma ogólnopolska lub firma działająca lokalnie. Rodzaj zawartej umowy zależy od wielkości kwoty oraz obszaru działania, jaki deklaruje sponsor (lokalnie, czy na cały kraj). Partnerstwo jest formą wspierania celów społecznych, na których firmie najbardziej zależy. Polski Czerwony Krzyż stwarza Państwu możliwość połączenia swoich celów biznesowych z działalnością charytatywną. Możemy pomóc określić Państwu wspólną płaszczyznę Państwa działalności komercyjnej
i społecznej, dzięki czemu pomoc innym przynosi nie tylko satysfakcję, ale również zysk.

Jeśli Państwa firma jest zainteresowana współpracą, prosimy o kontakt na adres e-mail: promocja@pck.pl. Przygotujemy dla Państwa szczegółową ofertę.Wróć do góry