Godne Dzieciństwo

Walka z głodem, ubóstwem i niedożywieniem to jedno z głównych zadań Polskiego Czerwonego Krzyża. Prowadzimy akcje i programy, których celem jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz zapewnienie dzieciom i młodzieży pochodzącym z rodzin ubogich lepszego startu w dorosłość. Oprócz dożywiania dzieci z rodzin potrzebujących, zajmujemy się również problemem właściwego odżywiania, promując zdrowy styl życia wśród dzieci i młodzieży poprzez programy edukacyjne prowadzone w szkołach.

W 2019 roku w Polsce zgodnie z danymi GUS sytuacja wszystkich gospodarstw domowych poprawiła się, lecz nadal wiele rodzin posiadających troje lub więcej dzieci ma trudności z zaspokojeniem potrzeb materialnych. Do zmniejszenia skali zjawiska ubóstwa skrajnego i relatywnego przyczynił się w zeszłym roku m.in. wzrost wynagrodzeń, , a w przypadku rodzin z dziećmi świadczenie wychowawcze Rodzina 500+. Pomimo pozytywnych procesów, negatywne konsekwencje związane z niedostatkiem wciąż wpływają na codzienność prawie miliona polskich dzieci.

Rok 2020 przyniósł wielkie zmiany ekonomiczne i spowolnienie gospodarcze. W wyniku pandemii wiele rodzin, szczególnie tych, które utrzymywały się z pracy dorywczej i sezonowej zostały nagle bez środków do życia.

Dzieci z rodzin, które na co dzień borykają się z niedostatkiem i nie stać ich na zaspokojenie swoich podstawowych potrzeb, są grupą najbardziej potrzebującą wsparcia i pomocy. Brak pieniędzy na przybory szkolne, ubrania i pełnowartościowe posiłki to ciągle rzeczywistość wielu polskich rodzin.

Potrzeby w tej dziedzinie są zawsze olbrzymie. Dla ich zaspokojenia pozyskujemy od społeczeństwa środki finansowe, produkty żywnościowe, różnego typu dobra materialne, które następnie przekazujemy potrzebującym. To właśnie od ofiarności i hojności darczyńców zależy zakres i skala pomocy, jakiej możemy udzielić.

W 2019 roku Polski Czerwony Krzyż udzielił pomocy socjalnej w formie paczek żywnościowych, odzieży i zapomóg pieniężnych ponad 85 360 osobom potrzebującym. Łączna wartość udzielonej pomocy w różnych formach wyniosła prawie 20 500 000 zł.

Prowadzimy program Godne Dzieciństwo, stwarzając dzieciom szansę na zaspokojenie swoich podstawowych potrzeb, edukację i rozwój osobisty, a w rezultacie pozwalamy na uniknięcie pokoleniowej biedy.

W ramach programu oddziały PCK prowadzą coroczne akcje, które pozwalają na zebranie środków i przygotowanie wsparcia dla dzieci w danym regionie.

 

 

Gorączka Złota

Akcja polega na zbiórce złotych monet
o nominałach 1, 2 i 5 groszowych, trwa od marca do czerwca. W ramach akcji prowadzone są zbiórki uliczne, zbiórki w sklepach, szkołach i firmach. Kwota zebrana podczas akcji dofinansowuje kolonie dla najuboższych dzieci.

Czerwonokrzyska Gwiazdka

To ogólnopolska akcja pomocy świątecznej dla potrzebujących. PCK wydaje paczki z żywnością, środkami czystości, odzieżą i zabawkami, organizuje spotkania opłatkowe i wieczerze wigilijne, wizyty u osób chorych, starszych i samotnych oraz organizuje spotkania mikołajkowe dla najmłodszych

Wielkanoc z PCK

Celem akcji jest pozyskanie pieniędzy i darów rzeczowych dla osób wymagających wsparcia
w tym szczególnym czasie. Kilka tygodni przed świętami wielkanocnymi rozpoczynają się kwesty i zbiórki darów w sklepach, na rynkach miast i w szkołach. Dzięki temu wiele rodzin w całej Polsce godnie i uroczyście spędza Święta Wielkanocne.

 

Wyprawka dla Żaka

Celem akcji jest pozyskanie środków na wyposażenie potrzebujących dzieci w wyprawki szkolne. Na początku wrześnie każdy uczeń otrzymuje od PCK plecak, w którym znajdują się zeszyty i przybory szkolne (bloki rysunkowe, kredki, plastelina itp.).

Wesprzyj nas

Wspieraj nasze działa. Możesz nas wspomóc przez PayU.
Kliknij w przycisk poniżej.

Wróć do góry