Ośrodek MPH

Ośrodek Upowszechniania Międzynarodowego Prawa Humanitarnego powstał 2 września 1977 r. w Biurze Zarządu Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża. Głównymi zadaniami Ośrodka jest wsparcie Komisji ds. Upowszechniania MPH działającej przy Zarządzie Głównym PCK oraz samodzielna realizacja zadań z zakresu upowszechniania MPH. Wypełniając swą misję Ośrodek prowadzi również upowszechnianie idei i zasad Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca oraz ochrony znaku czerwonego krzyża.


Ośrodek Upowszechniania MPH:

  • prowadzi specjalistyczną bibliotekę MPH,
  • koordynuje prace Komisji ds. Upowszechniania Międzynarodowego Prawa Humanitarnego przy ZG PCK,
  • koordynuje prace Komisji ds. Ochrony Znaku Czerwonego Krzyża,
  • prowadzi działania z zakresu ochrony znaku czerwonego krzyża i podejmuje interwencje w przypadku nadużyć,
  • organizuje konferencje naukowe, wykłady, warsztaty i szkolenia,
    opracowuje i realizuje programy edukacyjne,
  • uczestniczy w międzynarodowych kampaniach i programach,
  • współpracuje z Międzynarodowym Komitetem Czerwonego Krzyża, Międzynarodową Federacją Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca, terenowymi strukturami PCK, stowarzyszeniami krajowymi Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca, ministerstwami, uniwersytetami i organizacjami pozarządowymi.
Wróć do góry