ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 16/05/2023 – DRUKARKI KART PLASTIKOWYCH #2/2023

Polski Czerwony Krzyż z siedzibą w Warszawie przy ul. Mokotowskiej 14, 00-561 Warszawa, Polska, działający na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 1964 r. o Polskim Czerwonym Krzyżu (Dz. U. Nr 41, poz. 276 z późn. zm.) oraz Statutu PCK zatwierdzonego rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 20 września 2011 r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 217, poz. 1284), wpisany do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000225587 jako organizacja pożytku publicznego, NIP: PL5260250481, REGON: 007023731

ogłasza
ZAPYTANIE OFERTOWE
na sprzedaż i dostarczenie
DRUKAREK KART PLASTIKOWYCH ORAZ MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH
dla Polskiego Czerwonego Krzyża

Postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia prowadzone jest w związku z realizacją przez Polski Czerwony Krzyż działalności statutowej, w tym działań pomocy humanitarnej. Niniejsze Zapytanie ofertowe nie podlega przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 1843 ze zm.). Przedmiot zamówienia wraz ze specyfikacją oraz zapotrzebowaniem określony został w Zapytaniu ofertowym oraz jego Załącznikach.

Termin składania ofert (w formie pisemnej lub elektronicznej) upływa 25 maja 2023 r. o godz. 13:00 (CET). Prosimy o składanie ofert zgodnie z wytycznymi przedstawionymi w Zapytaniu ofertowym i z wykorzystaniem adresów wskazanych w jego treści.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią ww. Zapytania ofertowego oraz z Załącznikami:

[PLIK] Zapytanie ofertowe z dnia 16 maja 2023 r. na sprzedaż i dostarczenie drukarek kart plastikowych oraz materiałów eksploatacyjnych dla Polskiego Czerwonego Krzyża.pdf

[PLIK] 2023-05-16 – DRUKARKI KART PLASTIKOWYCH #1 (2023) – Zał. 1 – Specyfikacja [DO PODPISU].pdf

[PLIK] 2023-05-16 – DRUKARKI KART PLASTIKOWYCH #1 (2023) – Zał. 2 – Oświadczenie Wykonawcy [DO WYPEŁNIENIA].docx

[PLIK] 2023-05-16 – DRUKARKI KART PLASTIKOWYCH #1 (2023) – Zał. 3 – Tabela Ofertowa [DO WYPEŁNIENIA].xlsx

[PLIK] 2023-05-16 – DRUKARKI KART PLASTIKOWYCH #1 (2023) – Zał. 4 – Informacja w zakresie przetwarzania danych osobowych.pdf

[PLIK] 2023-05-16 – DRUKARKI KART PLASTIKOWYCH #1 (2023) – Zał. 5 – wzór Umowy z Wykonawcą.pdf

Pytania związane z ww. procesem zakupu przyjmujemy na adres poczty elektronicznej: zakupy@pck.plnie jest to adres do wysyłki ofert!

Dziękujemy za zapoznanie się z treścią niniejszego ogłoszenia i serdecznie zachęcamy do składania ofert.

Wesprzyj nas

Wspieraj nasze działa. Możesz nas wspomóc przez PayU.
Kliknij w przycisk poniżej.

Wesprzyj PCKWróć do góry