ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 02/08/2023 – PLECAKI I PIÓRNIKI #1/2023

Polski Czerwony Krzyż z siedzibą w Warszawie przy ul. Mokotowskiej 14, 00-561 Warszawa, Polska, działający na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 1964 r. o Polskim Czerwonym Krzyżu (Dz. U. Nr 41, poz. 276 z późn. zm.) oraz Statutu PCK zatwierdzonego rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 20 września 2011 r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 217, poz. 1284), wpisany do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000225587 jako organizacja pożytku publicznego, NIP: 5260250481, REGON: 007023731

ogłasza
ZAPYTANIE OFERTOWE
na sprzedaż i dostarczenie
PLECAKÓW SZKOLNYCH ORAZ PIÓRNIKÓW SZKOLNYCH Z WYPOSAŻENIEM
dla Polskiego Czerwonego Krzyża


Postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia prowadzone jest w związku z realizacją przez Polski Czerwony Krzyż działalności statutowej, w tym działań charytatywnych oraz pomocy humanitarnej. Niniejsze Zapytanie ofertowe nie podlega przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 1843 ze zm.). Przedmiot zamówienia wraz ze specyfikacją oraz zapotrzebowaniem określony został w Zapytaniu ofertowym oraz jego Załącznikach.

Termin składania ofert (w formie pisemnej lub elektronicznej) upływa
10 sierpnia 2023 r. o godz. 9:00 (rano, CET). Prosimy o składanie ofert zgodnie z wytycznymi przedstawionymi w Zapytaniu ofertowym.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią ww. Zapytania ofertowego:

[PLIK] 2023-08-02 – PLECAKI I PIÓRNIKI #1 (2023) – ZAPYTANIE OFERTOWE.pdf

oraz z Załącznikami:

[PLIK] 2023-08-02 – PLECAKI I PIÓRNIKI #1 (2023) – Zał. 1 – Specyfikacja przedmiotu zamówienia [DO PODPISANIA].docx
[PLIK] 2023-08-02 – PLECAKI I PIÓRNIKI #1 (2023) – Zał. 2 – Oświadczenie Wykonawcy [DO WYPEŁNIENIA I PODPISANIA].docx
[PLIK] 2023-08-02 – PLECAKI I PIÓRNIKI #1 (2023) – Zał. 3 – Tabela ofertowa [DO WYPEŁNIENIA I PODPISANIA].xlsx
[PLIK] 2023-08-02 – PLECAKI I PIÓRNIKI #1 (2023) – Zał. 4 – Informacja w zakresie przetwarzania danych osobowych.pdf
[PLIK] 2023-08-02 – PLECAKI I PIÓRNIKI #1 (2023) – Zał. 5 – Wzór Umowy z Wykonawcą.pdf

Pytania związane z ww. procesem zakupu przyjmujemy na adres poczty elektronicznej: zakupy@pck.pl.

Dziękujemy za zapoznanie się z treścią niniejszego ogłoszenia i serdecznie zachęcamy do składania ofert.

Wesprzyj nas

Wspieraj nasze działa. Możesz nas wspomóc przez PayU.
Kliknij w przycisk poniżej.

Wesprzyj PCKWróć do góry