Oferta cenowa na sprzęt elektroniczny

Biuro Zarządu Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na dostawę sprzętu elektronicznego 12 sztuk laptopów oraz 12 sztuk monitorów ze stacją dokującą nie będącej zamówieniem publicznym.

 

Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku do ogłoszenia

 

Przewidywany termin realizacji zamówienia i miejsce dostawy : 14 dni od daty złożenia zamówienia – siedziba Biura ZG PCK, Warszawa, ul. Mokotowska 14.

Oferty cenowe (brutto) prosimy przesłać do dnia 25 listopada 2022r. w formie elektronicznej na adres : it@pck.pl

Termin rozstrzygnięcia składanych ofert: 28 listopada 2022 r.

Kryterium wyboru oferty jest najniższa cena oraz zgodność ze specyfikacją zamówienia

Do zamówienia proszę dołączyć aktualny wpis do CEDG .

Wszelkie informacje dot. realizacji zamówienia można uzyskać pod tel. 607 895 005

 

Załącznik

Specyfikacja zamówienia

 

The Office of the Main Board of the Polish Red Cross asks for a price offer for the delivery

electronic equipment 12 laptops and 12 monitors with a docking station not being a public procurement.

The description of the subject of the contract is included in the attachment to the announcement.

The expected date of order fulfillment and place of delivery: 14 days from the date of placing the order – the seat of the ZG PCK Office, Warsaw, ul. Mokotowska 14.

Please send price offers (gross) by November 25, 2022 in electronic form to the following address: it@pck.pl

Deadline for the settlement of submitted bids: November 28, 2022.

The criterion for selecting the offer is the lowest price and compliance with the contract specifications

Please attach the current CEDG entry to the order.

All information regarding the performance of the contract can be obtained by calling 607 895 005

 

Attachment

Specification

 

Wesprzyj nas

Wspieraj nasze działa. Możesz nas wspomóc przez PayU.
Kliknij w przycisk poniżej.

Wesprzyj PCKWróć do góry