Biuro Zarządu Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej (nie będącej zamówieniem publicznym) na dostawę sprzętu elektronicznego

Polski Czerwony Krzyż zamierza zakupić następujący sprzęt elektroniczny we wskazanych niżej ilościach:

Laptop: 6
Monitor komputerowy: 4
[ZESTAW] Klawiatura + myszka: 4
Zestaw słuchawkowy z mikrofonem: 2
Urządzenie wielofunkcyjne: 1

Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załącznikach do niniejszego ogłoszenia.

Przewidywany termin realizacji zamówienia i miejsce dostawy: 7 dni od daty złożenia zamówienia – Biuro Zarządu Głównego PCK, ul. Mokotowska 14, 00-561 Warszawa, Polska.

Oferty cenowe (PLN brutto) wraz ze specyfikacją oferowanego sprzętu prosimy przesłać do dnia 11 stycznia 2023 r., godz. 12:00 (CET) poprzez e-mail na adres: beata.korczynska@pck.pl

Przewidywany termin rozstrzygnięcia składanych ofert: do dnia 16 stycznia 2023 r.

Kryterium wyboru oferty: najniższa cena oraz zgodność ze specyfikacją zamówienia.
Do przesłanej oferty proszę dołączyć aktualny wpis do CEIDG.
Wszelkie dodatkowe informacje techniczne można uzyskać pod tel.: +48 607 895 005.

Załączniki (w języku polskim):
SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA – [ZESTAW] KLAWIATURA I MYSZKA
SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA – LAPTOP
SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA – MONITOR KOMPUTEROWY
SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA – URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE
SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA – ZESTAW SŁUCHAWKOWY Z MIKROFONEM

The Office of the Main Board of the Polish Red Cross asks for a price offer (not being a public procurement) for the delivery of the electronic equipment

Polish Red Cross intends to buy the following electronic equipment in the quantities indicated below:

Laptop: 6
Computer monitor: 4
[SET] Keyboard + mouse: 4
Headset with microphone: 2
All-in-one printer: 1

The description of the subject of the contract is included in the attachments to this announcement.

The expected date of order fulfilment and place of delivery: 7 days from the date of placing the order – Office of the Main Board of the PRC, Mokotowska St. 14, 00-561 Warsaw, Poland.

Please send price offers (gross PLN) with the specification of the offered equipment by January 11th, 2023, 12:00 hours (CET) via e-mail to the following address: beata.korczynska@pck.pl

 

Expected deadline for the settlement of submitted offers: January 16th, 2023.

The criteria for selecting the offer: the lowest price and compliance with the contract specification.

Please attach the current CEIDG entry to the submitted offer.

All additional technical information can be obtained by calling: +48 607 895 005.

Attachments (in Polish):
SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA – [ZESTAW] KLAWIATURA I MYSZKA
SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA – LAPTOP
SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA – MONITOR KOMPUTEROWY
SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA – URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE
SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA – ZESTAW SŁUCHAWKOWY Z MIKROFONEM

 

Wesprzyj nas

Wspieraj nasze działa. Możesz nas wspomóc przez PayU.
Kliknij w przycisk poniżej.

Wesprzyj PCKWróć do góry