Biuro Zarządu Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na dostawę bonów podarunkowych z nadrukowanym logo PCK na każdym bonie.

Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa  9 000 szt. pakietów składających się  z bonów/kuponów podarunkowych:

  • każdy pakiet ma zawierać  5 bonów/kuponów podarunkowych po 100 zł (5 x 100 zł).
  • wartość każdego pakietu ma wynosić  500 zł .
  • łączna ilość wszystkich bonów/kuponów podarunkowych ma wynosić  45 000 sztuk.

2. Ogólna wartość  dla całego zamówienia wynosi  4 500 000 zł.

3. Oznakowanie zamówienia :

  • bony/kupony podarunkowe pakowane będą w personalizowanej       kopercie,
  • na każdej kopercie nadrukowane będzie logo PCK i partnera projektu,
  • logo PCK nadrukowane zostanie również na każdym bonie/kuponie podarunkowym.

4. Oferent dostarczy Zamawiającemu 9000 sztuk ulotki – instrukcja obsługi pakietu w języku polskim i ukraińskim.

5. Termin realizacji zamówienia do 31.07.2022 r.

6. Dostawa pakietów : do 9 miast wojewódzkich po 5 000 sztuk ( każde miasto) zgodnie z rozdzielnikiem przygotowanym przez Zamawiającego

Oferty cenowe (brutto) wraz z wykonanym wzorem pakietu prosimy przesłać do dnia 20 czerwca  2022 r. w formie listownej na adres: 00-561 Warszawa, ul. Mokotowska 14 lub złożyć w zamkniętej kopercie w sekretariacie ZG PCK – pok. 508 do godz. 16,00 (z dopiskiem „OFERTA – OH PCK”).

Termin rozstrzygnięcia składanych ofert: 21.06.2022 r.  

Kryterium wyboru oferty jest największa  ilość punktów, w których można zrealizować bon/kupon podarunkowych i ich różnorodność (supermarkety, dyskonty, salony RTV i AGD, sklepy odzieżowe, drogerie, itp.).

Wszelkie informacje dot. realizacji zamówienia można uzyskać pod tel. 22/3291, e-mail: malgorzata.szukala@pck.pl.

Wesprzyj nas

Wspieraj nasze działa. Możesz nas wspomóc przez PayU.
Kliknij w przycisk poniżej.

Wesprzyj PCKWróć do góry