Zalecenia i przeciwwskazania

DYSKWALIFIKACJA STAŁA – BEZWZGLĘDNE PRZECIWWSKAZANIA DO ODDAWANIA KRWI

 • choroby układu krążenia aktualne lub przebyte:
  (wady serca – poza wadami wrodzonymi całkowicie wyleczonymi, choroba niedokrwienna mięśnia sercowego, stan po zawale, niewydolność krążenia, miażdżyca znacznego stopnia, choroby pochodzenia naczyniowo-mózgowego – np. stan po udarze mózgu).
 • poważne choroby układu pokarmowego (w tym schorzenia wątroby), oddechowego, moczowego, nerwowego (szczególnie padaczka, nawracające choroby psychiczne, organiczne schorzenia układu nerwowego oraz przewlekłe choroby OUN – ośrodkowego układu nerwowego)
 • poważne choroby skóry (w tym łuszczyca)
 • choroby krwi i układu krwiotwórczego, zaburzenia krzepnięcia w wywiadzie
 • choroby metaboliczne i układu endokrynnego np. cukrzyca, choroby tarczycy, nadnerczy itp.
 • choroby układowe np. kolagenozy
 • nowotwory złośliwe
 • choroby zakaźne:
  (WZW typu B, WZW typu C, wirusowe zapalenie wątroby w wywiadzie, żółtaczka pokarmowa i każda żółtaczka o niejasnej etiologii, babeszjoza, kala Azar (leiszmanioza trzewna), trypanosoma Crusi – gorączka Chagasa, promienica, tularemia, HLTV I/II – retrowirus uważany m.in. za czynnik wywołujący białaczkę/chłoniaka z komórek T u dorosłych – występuje endemicznie w południowej Japonii i basenie Morza Karaibskiego).
 • nosicielstwo wirusa HIV oraz zespół nabytego upośledzenia odporności (AIDS)
 • przebywanie na obszarach endemicznego występowania malarii nieprzerwanie przez 6 miesięcy jeżeli wynik badań w kierunku malarii przeprowadzonych 4 miesiące po powrocie jest dodatni
 • przynależność do grup, które ze względu na swoje zachowania seksualne są szczególnie narażone na zakażenia poważnymi chorobami, mogącymi przenosić się drogą krwi w tym:
  (narkomani, osoby uprawiające prostytucję, osoby często zmieniające partnerów seksualnych)
 • osoby mające partnerów seksualnych z wyżej wymienionych grup
 • lekozależność, alkoholizm
 • choroba Creutzfelda-Jakoba u osoby lub w rodzinie
 • kiła
 • przebycie przeszczepu rogówki, opony twardej, leczenie w latach 1958-1986 hormonem wzrostu uzyskanym z ludzkich przysadek
 • leczenie bezpłodności w latach 1965-1985 zastrzykami hormonów
 • przebywanie o okresie od 01.01.1980 r. do 31.12.1996 r. łącznie przez 6 m-cy lub dłużej w Wielkiej Brytanii, Francji, Irlandii
 • transfuzje krwi lub jej składników wykonane na terenie Wielkiej Brytanii, Francji, Irlandii po 01.01.1980 r.
 • zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem substancji psychotropowych
 • każdy przypadek stosowania domięśniowo lub dożylnie leków, które nie zostały przepisane przez lekarza
 

 

DYSKWALIFIKACJA CZASOWA

 
 • okres miesiączkowania i do 3 dni po zakończeniu
 • 7 dni po zabiegu usunięcia zęba, leczeniu przewodowym i innych drobnych zabiegach chirurgicznych
 • do następnego dnia po leczeniu zęba i wizycie u higienistki stomatologicznej
 • 6 miesięcy w przypadku większych operacji i innych zabiegów medycznych wykonywanych sprzętem wielokrotnego użytku i przebiegających z naruszeniem skóry lub błon śluzowych
 • 6 miesięcy po wykonaniu tatuażu, akupunktury, zakładaniu kolczyków, itp.
 • 6 miesięcy od zabiegu endoskopii, gastroskopii (wziernikowanie żołądka), bronchoskopii (wziernikowanie drzewa oskrzelowego), rektoskopii (wziernikowanie odbytu), kolonoskopii
 • czas do pełnego wyleczenia w przypadku ostrych chorób: (np.: układu pokarmowego, moczowego, oddechowego)
 • okres, gdy wartość ciśnienia tętniczego nie mieści się w granicach 90/60 180/100 mm Hg
 • 2 lata po wyleczeniu gruźlicy i otrzymaniu od lekarza ftyzjatry zaświadczenia o wyleczeniu
 • choroby zapalne i uczuleniowe skóry, ostre stany uczuleniowe i okres odczulania, zaostrzenie przewlekłej choroby alergicznej
 • 1 rok od zakończenia leczenia na rzeżączkę
 • 6 miesięcy od powrotu z krajów o wysokiej zachorowalności na AIDS (Afryka Środkowa i Zachodnia, Tajlandia)
 • Wystąpienie objawów sugerujących chorobę AIDS takich jak:
  (przewlekłe powiększenie węzłów chłonnych – zwłaszcza szyjnych, karkowych, nadobojczykowych i pachowych, nocne poty gorączka o niewyjaśnionej przyczynie niewyjaśniona utrata wagi ciała, przewlekła biegunka)
 • nietypowe zmiany skórne powodują dyskwalifikację do czasu wyjaśnienia ich przyczyny
 • 6 miesięcy od powrotu z rejonów, gdzie endemicznie występują choroby tropikalne jeśli nie wystąpiły w tym okresie objawy choroby (osoby powracające z terenów zagrożonych: cholerą, żółtą febrą, chorobą Chagasa)
 • 12 miesięcy od powrotu z rejonów, gdzie endemicznie występuje malaria, jeśli nie wystąpiły w tym okresie objawy choroby (4 miesiące pod warunkiem negatywnych wyników badań wykonanych metodami immunologicznymi lub biologii molekularnej)
 • przebywanie co najmniej 24 godziny na terenach, na których stwierdzono przypadki występowania chorób przenoszonych drogą przetoczenia krwi: (Wirus Zachodniego Nilu – odroczenie: 28 dni od powrotu, 120 dni po przechorowaniu, Malaria – dyskwalifikacja na okres 12 miesięcy od powrotu, Gorączka denga – dyskwalifikacja na okres 28 dni od powrotu. Po przechorowaniu gorączki denga – w postaci klasycznej odroczenie na 6 m-ce, Gorączka Chikunguna – odroczenie na 28 dni od powrotu, Wirus ZIKA – odroczenie: 28 dni od powrotu, 120 dni po przechorowaniu)
 • przebywanie na obszarach endemicznego występowania malarii nieprzerwanie przez 6 miesięcy dyskwalifikuje dawcę. Warunkiem zakwalifikowania jest uzyskanie negatywnych wyników badań wykonanych metodami immunologicznymi lub biologii molekularnej; badania muszą być wykonane nie wcześniej niż 4. miesiące po powrocie z terenów endemicznego występowania
 • 2 lata od potwierdzonego wyleczenia Brucelozy i gorączki Q
  po zakończeniu leczenia i braku objawów malarii (pod warunkiem, że badania immunologiczne lub metodami biologii molekularnej dają wyniki negatywne)
 • 2 lata po przebyciu gorączki reumatycznej, jeśli nie wystąpiła przewlekła choroba serca
 • 2 lata od potwierdzonego wyleczenia zapalenia szpiku
 • 5 lat od całkowitego wyleczenia kłębuszkowego zapalenia nerek
 • 6 miesięcy od całkowitego wyleczenia z toksoplazmozy
 • 6 miesięcy od wyleczenia mononukleozy zakaźnej
 • 120 dni od dnia wyleczenia zakażenia wirusem zachodniego Nilu.
 • ciąża
 • 6 miesięcy po porodzie lub po zakończeniu ciąży
 • 6 miesięcy po przetoczeniu krwi i jej składników
 • 6 miesięcy po przeszczepie ludzkich komórek i tkanek
 • co najmniej 2 tygodnie po przebyciu choroby zakaźnej i uzyskaniu prawidłowych wyników badań klinicznych i laboratoryjnych
 • 2 tygodnie po przebyciu grypy, zakażenia grypopochodnego i gorączce powyżej 38oC
 • 2 tygodnie po zaprzestaniu przyjmowania antybiotyków
 • kontakt z chorobami zakaźnymi dyskwalifikuje na czas równy inkubacji danej choroby (zwykle
  4 tygodnie)
 • bliski kontakt w warunkach domowych z chorym na wirusowe zapalenie wątroby dyskwalifikuje na okres 6 miesięcy
 • okres pozbawienia wolności i 6 miesięcy po odbytej karze więzienia

Po szczepieniach:

 • (4 tygodnie od szczepienia szczepionkami z osłabionymi bakteriami i wirusami przeciw BCG, odrze, różyczce, żółtej febrze, nagminnemu zapaleniu ślinianek przyusznych, nagminnemu porażeniu dziecięcemu, durowi brzusznemu, cholerze, 48 godzin od szczepienia szczepionkami z zabitymi bakteriami, riketsjami, wirusami przeciw cholerze, durowi brzusznemu, krztuścowi, durowi plamistemu, porażeniu dziecięcemu, 48 godzin od szczepienia przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu A lub B (bez kontaktu z chorobą), 3 miesiące po biernym uodparnianiu surowicami odzwierzęcymi, 48 godzin od przyjęcia anatoksyny błonicowej i tężcowej, 48 godzin od przyjęcia szczepionki przeciw wściekliźnie i kleszczowemu zapaleniu mózgu, a 1 rok od kontaktu z tymi chorobami)
 • Okres przyjmowania leków z wyjątkiem witamin, doustnych leków antykoncepcyjnych oraz leków hormonalnych stosowanych w okresie menopauzy, w przypadku innych leków należy uzyskać zgodę lekarza (np. zażywanie aspiryny dyskwalifikuje przez 3 dni od ostatniego zażycia).
 
 

INFORMACJA O CHOROBACH ZAKAŹNYCH DLA KRWIODAWCÓW

 

Twoja krew zostanie zbadana, aby stwierdzić, czy nie jesteś zakażony/a kiłą, AIDS, żółtaczką zakaźną B lub C. Jeśli test wypadnie dodatnio, nie zostanie przetoczona. Jednak przy każdej infekcji pomiędzy momentem zakażenia i chwilą, gdy staje się możliwe wykrycie go drogą badań laboratoryjnych, upływa pewien czas. W tym okresie w żadnym wypadku nie wolno oddawać krwi, ponieważ może być źródłem zakażenia, chociaż testy laboratoryjne są jeszcze ujemne. Nie oddawaj więc krwi, jeżeli przez ryzykowne kontakty lub zachowania naraziłeś/aś się na niebezpieczeństwo.

Ryzyko stwarzają:

1. Wcześniej lub aktualnie stosowane narkotyki w postaci zastrzyków.
2. Kontakty seksualne z osobami stosującymi narkotyki w postaci zastrzyków.
3. Kontakty seksualne z wieloma partnerkami/partnerami.
4. Kontakty seksualne z partnerem/partnerką, których znasz od niedawna.
5. Kontakty seksualne w celu zarobkowym.
6. Kontakty seksualne z osobami, u których testy w kierunku AIDS, kiły lub żółtaczki zakaźnej B lub C wypadły dodatnio.

Zdajemy sobie sprawę, że zadając te pytania wkraczamy w Twoją sferę prywatną. Jednak niewielkie ryzyko przeniesienia zakażenia drogą krwi można dalej zmniejszyć jedynie wtedy, gdy będąc dawcą dokładnie przemyślisz opisane tu sytuacje i skrupulatnie odpowiesz na postawione pytania. Twoje dane będą traktowane poufnie. Przy pozytywnych wynikach badań (wskazujących na infekcję) zostaniesz o tym poinformowany/a przez lekarza.

Osoby homoseksualne jeżeli mają stałych partnerów nie mogą być dyskwalifikowani z powodu swojej orientacji seksualnej.

Wróć do góry