Siła krwiobiecości

„Siła KRWIobiecości” to pierwszy w historii krwiodawstwa ogólnopolski konkurs dla krwiodawczyń. W ramach konkursu honorowe krwiodawczynie oddadzą krew, jak również zachęcą do donacji inne kobiety: swoje koleżanki, matki, córki, czy siostry.

Krew jest bezcennym i niezastąpionym lekiem przywracającym zdrowie, ratującym życie chorych oraz ofiar wypadków, dlatego tak ważne jest, aby banki krwi były pełne przez cały rok i nie brakowało żadnej grupy krwi. Tego bezcennego daru nie można wyprodukować, możemy się nim podzielić z innymi.

Według Głównego Urzędu Statystycznego w Polsce, w 2022 r. ponad 622 tysiące osób oddało krew.  Wśród nich ponad 621 tysięcy stanowili honorowi dawcy krwi. Niespełna 25% z nich to kobiety. Aby stać się zasłużonym honorowym dawcą należy oddać do najmniej 6 litrów krwi, w przypadku mężczyzn, a kobiety muszą oddać co najmniej 5 litrów.

Od prawie 90 lat Polski Czerwony Krzyż promuje ideę krwiodawstwa. Pierwsze Kluby Honorowych Dawców Krwi PCK (HDK PCK) powstawały pod koniec lat 50-tych. W ubiegłym roku działało 696 Klubów HDK PCK. Zrzeszonych w nich było 18 481 krwiodawców, w tym 29% z nich stanowią kobiety (5 424 krwiodawczyń).

Poprzez konkurs „Siła KRWIobiecości” Polski Czerwony Krzyż chce zachęcić kobiety do oddawania krwi. Aby pokazać, jak ważne jest „dzielenie się sobą z innymi”, honorowe dawczynie, w ramach konkursu będą zapraszać inne kobiety do wspólnego oddania krwi. PCK nagrodzi najbardziej aktywne honorowe krwiodawczynie, które zachęcą najwięcej pierwszorazowych dawczyń.

Konkurs „Siła KRWIobiecości” będzie trwał od 2 października do 29 lutego. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 8 marca 2024 roku. Partnerem konkursu jest Narodowe Centrum Krwi.

Wróć do góry