Bez kategorii

KPRM i PCK na pomoc Ukrainie

Polski Czerwony Krzyż jedną z organizacji wyłonionych do dofinansowania w ramach zadania publicznego, którego celem jest zmniejszanie skutków kryzysu humanitarnego spowodowanego masowym napływem do Polski uchodźców z Ukrainy i wsparcie działań organizacji zmierzających do efektywnego udzielania pomocy osobom i rodzinom potrzebującym, a także koordynacja wsparcia w tym zakresie. W ramach projektu „Na pomoc uchodźcom z Ukrainy”, fingowanego w kwocie 100 000 zł ze środków przekazanych ...
Wróć do góry