20 czerwca – Światowy Dzień Uchodźcy

Polski Czerwony Krzyż podsumowuje w Światowy Dzień Uchodźcy wszechstronne działania na rzecz cudzoziemców

 

Z okazji Światowego Dnia Uchodźcy, obchodzonego 20 czerwca, Polski Czerwony Krzyż podsumowuje zrealizowane w ostatnich latach działania na rzecz pomocy uchodźcom. Organizacja przypomina o narastającym problemie i kreśli rozwiązania. #NotAlone

 

W Europie największy kryzys uchodźczy rozpoczął się po 24 lutego 2022 roku. Wówczas 8 milionów uchodźców z zaatakowanej Ukrainy szukało schronienia w innych państwach europejskich. Od początku Polski Czerwony Krzyż podjął szereg inicjatyw mających na celu wsparcie uchodźców w Polsce oraz „osób wewnętrznie przesiedlonych”, którzy zostali zmuszeni do opuszczenia domów i przeniesienia się w inne miejsce we własnym państwie: w Ukrainie to 3,7 mln obywateli.

Wartość przekazanej przez Polski Czerwony Krzyż pomocy Ukraińcom przekroczyła 300 mln zł. Wsparcie otrzymało do tej pory 1,8 mln osób, co czyni PCK liderem we wszechstronnej pomocy uchodźcom. Obecnie najważniejsza stała się pomoc długofalowa, mającą na celu integrację społeczności ukraińskiej ze społeczeństwem polskim. W tym celu Polski Czerwony Krzyż prowadzi 16 nowoczesnych centrów integracyjnych, gdzie cyklicznie odbywają się kursy i spotkania.

Pomoc psychologiczna i medyczna jest kolejnym ważnym aspektem działań nakierowanych na poprawę losu uchodźców w Polsce. Tylko w ramach projektu Health4Ukraine, organizacja udzieliła wsparcia o wartości 3,5 mln zł, z którego skorzystało prawie 25 000 Ukraińców. Dodatkowo, Polski Czerwony Krzyż uruchomił i prowadzi do dzisiaj specjalną infolinię dla uchodźców, oferującą wsparcie psychologiczne i informacje o dostępnej pomocy w trzech językach, w tym po ukraińsku.

Pomagamy uchodźcom mądrze. Prowadzimy Centra Integracji, gdzie odbywają się zajęcia dla dorosłych i dzieci. Uchodźcy z Ukrainy mogą tutaj bezpiecznie spędzać czas, uczęszczać na kursy zawodowe i językowe, zdobywać uprawnienia i podwyższać kwalifikacje. Dla najmłodszych przygotowane są pokoje zabaw, warsztaty i zajęcia. Osoby starsze udzielają się w polsko-ukraińskich klubach seniora. W Centrach istnieje stała możliwość konsultacji prawniczych i psychologicznych – mówi Michał Mikołajczyk, członek Zarządu Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża. I dodaje: – Prowadzone działania nie byłyby możliwe bez wsparcia darczyńców i wolontariuszy, ich zaangażowanie jest kluczowe.

Polski Czerwony Krzyż otrzymał za pomoc ukraińskich uchodźcom nagrodę International Humanitarian Service Award, przyznawaną przez Amerykański Czerwony Krzyż. W działania na rzecz Ukrainy angażuje się obecnie 58 Stowarzyszeń Krajowych Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca.

 

Wsparcie na granicy polsko-białoruskiej

Polski Czerwony Krzyż przekazał w związku z kryzysem na granicy polsko-białoruskiej pomoc o wartości 2,3 mln zł. Wśród przekazanych rzeczy, znalazły się liczone w tysiącach: kurtki, dresy, czapki, buty, bielizna, skarpety, plecaki, a także: koce, śpiwory, karimaty, pakiety higieniczne i żywnościowe. Pomoc w tej skali nie byłaby możliwa bez wsparcia darczyńców. Od 7 października 2021 r. do połowy lutego 2022 r. Polski Czerwony Krzyż prowadził zbiórkę finansową pod hasłem #naratunekuchodzcom. Dodatkowo od 7 października do 10 listopada 2021 prowadzono zbiórkę darów rzeczowych. PCK współpracuje ze służbami państwowymi, organizacjami pozarządowymi oraz aktywistami.

Sytuacja na świecie

W tym roku przymusowe przemieszczenia na świecie osiągnęły rekordowy poziom 120 mln osób – wynika z raportu Global Trends 2024 przygotowanego przez UNHCR, Agencję ONZ ds. Uchodźców. W Sudanie zarejestrowano ponad 7,1 mln nowych przemieszczeń. Miliony uchodźców pojawiło się w związku z konfliktami w Demokratycznej Republice Konga i Mjanmie. Największy kryzys trwa obecnie w Syrii, gdzie przymusowo przemieszczonych w kraju i poza jego granicami jest 13,8 mln obywateli. Liczba uchodźców i innych osób potrzebujących ochrony międzynarodowej objętych mandatem UNHCR i UNRWA wzrosła do 43,4 miliona. Zdecydowana większość uchodźców na świecie jest przyjmowana w ich sąsiednich krajach – 75 proc. mieszka w krajach o niskim i średnim dochodzie.

Uchodźca czy migrant?

Według obowiązujących w międzynarodowym prawie humanitarnym definicji: uchodźca to osoba uciekająca przed wojną lub prześladowaniami. Uchodźców definiuje i chroni m.in. konwencja genewska z 1951 r. Konwencja precyzuje pojęcie „uchodźcy” i określa przysługujące mu prawa. Jedna z najbardziej fundamentalnych zasad mówi, że żadnego uchodźcy nie wolno wydalić czy zawrócić do miejsca, w których zagrożone byłoby jego życie, zdrowie lub wolność.

Migrant w odróżnieniu od uchodźcy decyduje się na wyjazd z kraju, aby poprawić jakość egzystencji, a nie z powodu bezpośredniego zagrożenia. Migranci mogą wrócić bezpiecznie do opuszczonych domów. Mylenie uchodźców i migrantów może mieć poważne konsekwencje dla życia i bezpieczeństwa tych pierwszych. Zamazywanie granicy między tymi dwoma pokrewnymi pojęciami odciąga uwagę od istoty problemu i działa na niekorzyść uchodźców.

Informacja prasowa Polskiego Czerwonego Krzyża

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Wróć do góry