Polski Czerwony Krzyż jedną z organizacji wyłonionych do dofinansowania w ramach zadania publicznego, którego celem jest zmniejszanie skutków kryzysu humanitarnego spowodowanego masowym napływem do Polski uchodźców z Ukrainy i wsparcie działań organizacji zmierzających do efektywnego udzielania pomocy osobom i rodzinom potrzebującym, a także koordynacja wsparcia w tym zakresie.

W ramach projektu „Na pomoc uchodźcom z Ukrainy”, fingowanego w kwocie 100 000 zł ze środków przekazanych przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów prowadzi następujące działania:

- wsparcie działań w zakresie koordynacji wolontariatu działającego na rzecz pomocy uchodźcom z Ukrainy – na terenie 4 województw (wielkopolskie, łódzkie, lubelskie, warmińsko-mazurskie)

- wsparcie działań w zakresie obsługi magazynu działającego na rzecz pomocy uchodźcom z Ukrainy – na terenie 4 województw (kujawsko-pomorskie, mazowieckie, podlaskie i zachodniopomorskie)

- wsparcie działań w zakresie wsparcia psychologicznego wolontariatu działającego na rzecz pomocy uchodźcom z Ukrainy oraz bezpośrednio uchodźcom – niniejsze działanie jest realizowane w 1 województwie (łódzkie)

- wsparcie działań tłumaczeniowych w zakresie i na rzecz pomocy uchodźcom z Ukrainy – na ternie 8 województw (wielkopolskie, łódzkie, lubelskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie, mazowieckie, podlaskie i zachodniopomorskie)

- wsparcie działań poprzez  dofinansowanie wyżywienie dla wolontariuszy działających na rzecz pomocy uchodźcom z Ukrainy – na terenie 8 województw (wielkopolskie, łódzkie, lubelskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie, mazowieckie, podlaskie i zachodniopomorskie)

Ponadto Polski Czerwony Krzyż, w ramach otrzymanych środków zakupił 1000szt. kamizelek odblaskowych, których celem jest identyfikacja osób udzielających pomocy humanitarnej, a jednocześnie zapewnienie wolontariuszom elementów odzieży ochronnej.

Ww. zadnie publiczne będzie realizowane od 6 maja do 31 lipca 2022r.

Wróć do góry