14 czerwca Światowy Dzień Krwiodawcy

Drodzy Państwo,

14 czerwca obchodzimy święto dedykowane wszystkim dawcom krwi – czyli Światowy Dzień Krwiodawcy. To właśnie dzięki Państwa dobroci i chęci niesienia pomocy, możliwe jest ratowanie zdrowia i życia ludzkiego. Wasza ofiarność jest bezcenna. Dziękujemy za Wasze serce i gotowość do pomocy. Polski Czerwony Krzyż jako organizacja promująca ideę honorowego krwiodawstwa, w sposób szczególny wspiera krwiodawczynie i krwiodawców. Aby działania promujące oddawanie krwi przebiegały sprawnie, i co najważniejsze docierały do jak największej grupy odbiorców, powstał Ruch Honorowego Krwiodawstwa, który jest integralną częścią struktury PCK. Do najważniejszych zadań tego Ruchu zaliczyć należy organizację różnego rodzaju akcji i kampanii, w ramach których zachęca do oddawania krwi. Bez Was, Drogie i Drodzy, to wszystko byłoby niemożliwe.

W związku z tym, Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy, Honorowi Dawcy Krwi, dziękujemy za Wasz niesamowity dar życia. Wasza krew nie tylko ratuje życie, ale daje także nadzieję i siłę tym, którzy jej potrzebują. Jesteście prawdziwymi bohaterami. Proszę przyjmijcie życzenia, niech Wasza dobroć i chęć niesienia pomocy zawsze wraca do Was w postaci zdrowia, szczęścia i spełnienia. Życzenia te składamy w imieniu własnym oraz Polskiego Czerwonego Krzyża. Dziękujemy, że jesteście z nami dla innych.

Jerzy Bisek – Prezes Polskiego Czerwonego Krzyża

Mariusz Malewicz – Członek Zarządu Głównego PCK, Przewodniczący Krajowej Rady HDK PCK

Katarzyna Mikołajczyk – Dyrektor Generalna Polskiego Czerwonego Krzyża

Facebook
Twitter
LinkedIn
Wróć do góry