Rozstrzygnięcie XXIII edycji konkursu imienia prof. Remigiusza Bierzanka

Wyniki XXIII edycji Konkursu imienia prof. Remigiusza Bierzanka

Niniejszym przedstawiamy wyniki XXIII edycji Konkursu imienia prof. Remigiusza Bierzanka:

W kategorii prac magisterskich:

I nagroda – Agnieszka WÓJCIK “Security detention of civilians in non-international armed conflicts in the views of the European Court of Human Rights”

II nagroda (ex equo) – Karolina WOSIK „Problematyka przemocy seksualnej w konfliktach zbrojnych”

II nagroda (ex equo) – Kamil KALUS „Europejski trybunał praw człowieka wobec tajnych więzień CIA w Polsce sprawy Al. Nashiri oraz Husayn (Abu Zubaydah)”

Wyróżnienie – Kamil KWIATKOWSKI „Konflikt zbrojny na terytorium wschodniej Ukrainy”

 

Kategoria prac doktorskich:

I nagroda – Dominika IWAN „Odpowiedzialność za użycie autonomicznych systemów uzbrojenia w MPH”

Wyróżnienie – Ewa CHARYMSKA „Działalność Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej na rzecz ochrony dóbr kulturalnych po 1989”

 

W kategorii prac dyplomowych nagradzanych przez PCK:

I nagroda – Tomasz ŁUCKI „Rola obrońcy w postępowaniu przed międzynarodowym trybunałem karnym”

Wyróżnienie Paweł ANTOSZCZUK „Analiza konstrukcji i niezawodności polskiego granatu kumulacyjno-odłamkowego (GKO) do amunicji kasetowej w kontekście zasady rozróżniania MPH KZ”.