WOŚP tworzy punkt pomocy humanitarnej przy polsko-białoruskiej granicy

5 listopada w Michałowie rozpocznie się instalacja punktu pomocy humanitarnej, którego celem jest wsparcie medyków i organizacji pozarządowych udzielających pomocy osobom przekraczającym polsko-białoruską granicę. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zachęca do działania wszystkie instytucje i środowiska, którym bliski jest los drugiego człowieka. Do współpracy przystąpiły już m.in. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich i Polski Czerwony Krzyż. Orkiestra apeluje również o umożliwienie organizacjom pozarządowym działania w strefie stanu wyjątkowego.

Z końcem tygodnia w Michałowie rozpocznie się instalacja punktu pomocy humanitarnej, w którym medycy i organizacje pozarządowe udzielające pomocy uchodźcom na granicy będą mogły zaopatrzyć w materiały przydatne w ich pracy (medyczne materiały zużywalne, podstawowe sprzęty medyczne, jedzenie, woda itp.). W swoich działaniach WOŚP skupia się na wyposażeniu i akcesoriach medycznych oraz podstawowych środkach spożywczych, zapewnionych m.in. przez współpracujące z Fundacją firmy. Orkiestra nie planuje zbiórki odzieży czy środków czystości ani też organizacji zbiórki pieniędzy z przeznaczeniem na przygraniczne działania.

Punkt zacznie działać całodobowo w poniedziałek, 8 listopada. Dyżurować w nim będą członkowie Pokojowego Patrolu – grupy wolontariuszy działającej przy WOŚP w trakcie różnego rodzaju akcji. Całość realizowana będzie w ścisłym reżimie sanitarnym.

Wobec migrantów, którzy próbują przekroczyć polską granicę, zastosowano nadzwyczajne środki, które niemal wykluczają możliwość jakiejkolwiek pomocy ze strony Polski, nawet jeśli taka osoba już znajdzie się na terenie naszego kraju. Łamane są w ten sposób międzynarodowe przepisy dotyczące możliwości starania się o azyl w Polsce. Dodając do tego polityczne rozgrywki Białorusi połączone z totalnym łamaniem prawa – migranci znaleźli się w absolutnym potrzasku i spotykają się z nieludzkim traktowaniem przez służby obu krajów. Skazani są na tułaczkę, strach, a na końcu walkę o przetrwanie i życie. Coraz częściej przegrywają w osamotnieniu i odcięciu od jakiejkolwiek pomocy. Dziękuję wszystkim dobrym ludziom, odważnym wolontariuszom, którzy z całych sił próbują pomóc uchodźcom i oświadczamy, że Fundacja WOŚP już udzieliła wsparcia grupom pomagającym migrantom i nadal będzie to czynić.”
Jurek Owsiak w internetowym wpisie

 

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy do działania w strefie przygranicznej zachęca wszystkie instytucje i środowiska, którym bliski jest los drugiego człowieka. Znalazło się wśród nich Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich.

Na granicy mamy do czynienia z kryzysem humanitarnym. Sytuacja wielu migrantów jest dramatyczna, zwłaszcza rodzin z dziećmi, co wymaga zorganizowania pilnej pomocy i opracowania odpowiednich procedur. Jako Rzecznik Praw Obywatelskich od początku domagam się w związku z tą sytuacją respektowania praw człowieka i konwencji międzynarodowych. Doceniam inicjatywy i wysiłki organizacji pozarządowych niosących pomoc. Występowałem o dopuszczenie przedstawicieli mediów w rejony przygraniczne. Żaden człowiek na terenie RP nie może być pozbawiony swoich praw, ani pozostawiony bez wsparcia w sytuacji, gdy naruszana jest jego godność.” Marcin Wiącek, Rzecznik Praw Obywatelskich

Do współpracy przystąpił również Polski Czerwony Krzyż.

„Polski Czerwony Krzyż od połowy sierpnia prowadzi działania pomocowe na rzecz uchodźców na granicy polsko- białoruskiej. Dużym utrudnieniem zarówno dla nas, jak i dla innych organizacji jest brak zgody rządu polskiego na wejście z pomocą humanitarną w strefę stanu wyjątkowego. Zauważamy coraz więcej potrzeb w tym obszarze, zwłaszcza w zakresie pomocy medycznej, ponieważ warunki pogodowe są coraz trudniejsze. Dostarczamy pakiety pomocowe z żywnością i ciepłą odzieżą czy butami, ale to nie jest wystarczające, dlatego każde działania, które mają na celu wsparcie naszej inicjatywy są dla nas cenne. Dziękujemy za zaproszenie do współpracy od Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Mamy nadzieję, że punkt humanitarny, który otwieramy w Michałowie wesprze działania zarówno nasze, jak i lokalnych organizacji i władz.”
Michał Mikołajczyk, Członek Zarządu Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża

Jednym z celów współpracy szerokiego środowiska społeczeństwa obywatelskiego jest zwrócenie uwagi na problem braku możliwości prowadzenia działań przez organizacje pozarządowe w strefie stanu wyjątkowego, co zwłaszcza obecnie, przy coraz częstszych przypadkach wycieńczenia bądź wychłodzenia, nie powinno mieć miejsca.

Przy tak dramatycznej sytuacji, jaka ma obecnie miejsce na granicy, nikt z nas nie powinien być obojętny i siedzieć bezczynnie. Oburzające jest to, że wiele osób, wiele organizacji chce działać, pomagać na granicy, a nie może tego robić z uwagi na ograniczenia, jakie nakłada na nie państwo.”

Jurek Owsiak

Wróć do góry