Koordynator Dziennego Domu Senior + Stargard

Oferta Pracy z dnia 01.09.2023 roku

 na stanowisku:

Koordynator

Dziennego Domu „Senior+”

Miejsce pracy:

Polski Czerwony Krzyż

Oddział Rejonowy

w Stargardzie

 1. Limanowskiego 24

73 – 110 Stargard Szczeciński

Termin rozpoczęcia stosunku pracy: 01.10.2023 rok

 

Oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe, preferowane kierunki humanistyczne, np. pedagogika, socjologia, itp., mające zastosowanie przy świadczeniu usług w Domu, w tym specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej;
 • doświadczenie w prowadzeniu treningu zachowań społecznych;
 • znajomość obsługi komputera i programów MS Office;
 • samodzielność, dobra organizacja pracy, umiejętność pracy w zespole;
 • komunikatywność, zaangażowanie, kreatywność, wysoka kultura osobista, empatia;
 • umiejętność organizacji różnego rodzaju wydarzeń o charakterze edukacyjno – promocyjnym, przy współpracy z lokalnymi mediami oraz instytucjami innymi instytucjami świadczącymi ofertę społeczną oraz kulturalno – usługową.;
 • Mile widziana znajomość:
  • Ustawy z dnia 12 marca 2007 r. o Pomocy Społecznej z późn. zm. (Dz. U. z 2021r., poz. Nr 2268 Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 17 listopada 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pomocy społecznej);
  • Ustawy z dnia 19 sierpnia 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy z późn. zm. (Dz. U. 2021 poz. 1249 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie);
  • Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym z późn. zm. (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 Obwieszczenie Marszalka Sejmu  RP z dnia 4 listopada  2022 r. w sprawie jednolitego tekstu ustawy o samorządzie gminnym);
  • Ustawy z dnia 24 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych z późn. zm. (Dz. U. 2023, poz.1206);
  • Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2020-2025.

 

Do zadań zatrudnionej osoby należeć będzie:

 • Organizacja administracyjno – biurowa placówki, w tym dokumentacja związana z sytuacją uczestnika oraz dzienniki zajęć.
 • Opracowywanie rocznego i dziennego planu pracy Domu oraz ich realizacja.
 • Organizacja wysokiej jakość prowadzonych zajęć i standardu opieki.
 • Inspiracja, koordynacja i wdrażanie pracy edukacyjnej i metodycznej wśród podopiecznych, ukierunkowanej na poprawę aktywności, właściwą koordynację psychoruchową, prospołeczną, higieniczną oraz bezpieczne korzystanie z wszystkich sprzętów znajdujących się na terenie placówki oraz bezpieczeństwo podczas zajęć.
 • Sporządzanie sprawozdawczości statystycznej i opisowej z działalności Domu.

 

 

Wybranym kandydatom oferujemy:

 • Wynagrodzenie – 3 916,00 zł (brutto)
 • Stabilne zatrudnienie w instytucji z tradycjami, w miłej atmosferze
  z profesjonalną kadrą
 • możliwość rozwoju zawodowego
 • dużą różnorodność i dynamikę pracy
 • poznanie struktury pracy organizacji pozarządowej o charakterze międzynarodowym

 

 

Osoby spełniające powyższe warunki prosimy o przesłanie aplikacji (CV i list motywacyjny) do dnia 25 września 2023 roku na adres: Zachodniopomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie, al. Wojska Polskiego 63, 70-476 Szczecin lub szczecin.ekonomiczny@pck.pl  z dopiskiem  OFERTA PRACY w DDS+ w Stargardzie. Kandydaci mogą zostać poddani dodatkowemu procesowi rekrutacji poprzez wykonanie zleconych zadań przez ZOO PCK.

 


Do aplikacji prosimy dołączyć oświadczenie: wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych (Dz. Ustaw z 1997 r. nr 133, poz. 883).

 

 

 

 

Wesprzyj nas

Wspieraj nasze działa. Możesz nas wspomóc przez PayU.
Kliknij w przycisk poniżej.

Wesprzyj PCKWróć do góry