Biuro Zarządu Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie 500 szt. Odznak Honorowych PCK IV stopnia.

Przedmiot zamówienia:

Odznaka Honorowa PCK IV stopnia

Krzyż czerwony emaliowany o wymiarach 30 x 30 mm, między ramionami pęk promieni koloru brązowego, na krzyżu godło państwowe – orzeł z metalu w kolorze brązowym. Krzyż zawieszony jest na kółeczku o średnicy 15 mm, koloru brązowego, składającym się z liści laurowych, a następnie całość zawieszona na wstążce koloru białego z czerwonymi paskami szerokości 4 mm po bokach. Odznaka wykonana w brązie.

Wszystkie odznaki powinny być zapakowane pojedynczo w torebki foliowe oraz w pudełka kartonowe po 50 – 100 sztuk.

Przewidywany termin realizacji zamówienia i miejsce dostawy: 6 tygodni od daty podpisania umowy – siedziba Polskiego Czerwonego Krzyża, Warszawa, ul. Mokotowska 14.

Oferty cenowe (brutto) wraz z wykonanymi wzorami prosimy przesłać do dnia 01 kwietnia 2020 r. w formie listownej na adres: 00-561 Warszawa, ul. Mokotowska 14 lub złożyć w zamkniętej kopercie w sekretariacie Biura ZG PCK – pok. 508 do godz. 16,00 (z dopiskiem „OFERTA – OH PCK”).

Do oferty proszę dołączyć aktualny wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej .

Termin rozstrzygnięcia składanych ofert: 02 kwietnia 2020 r.

Kryterium wyboru oferty jest najniższa cena oraz zgodność przesłanego wzoru z oryginałem.

Wszelkie informacje dot. realizacji zamówienia można uzyskać pod tel. 22/326-12-48 lub e-mail: danuta.kowalczyk@pck.org.pl

Wzory odznak dostępne są w Biurze Zarządu Głównego PCK – pok. 213, w godzinach 8°°-16°°.

Wesprzyj nas

Wspieraj nasze działa. Możesz nas wspomóc przez PayU.
Kliknij w przycisk poniżej.

Wesprzyj PCKWróć do góry