Specjalista ds. Dziale Współpracy z Zagranicą

Polski Czerwony Krzyż, największa i najstarsza w Polsce organizacja humanitarna i charytatywna poszukuje kandydata/kandydatki na stanowisko:

Stanowisko: Specjalista ds. Współpracy z Zagranicą

Nr. referencji – (SWZZ10/2022)

Miejsce pracy:  Warszawa Biuro Zarządu Głównego PCK

Twój zakres obowiązków:

 • Koordynacja programu edukacji humanitarnej,
 • Współpraca z partnerskimi Stowarzyszeniami Krajowymi Czerwonego Krzyża,
 • Obsługa Biblioteki Międzynarodowego Prawa Humanitarnego,
 • Współrealizacja projektów międzynarodowych,
 • Obsługa delegacji zagranicznych,
 • Tłumaczenia językowe dokumentów i korespondencji.

Nasze wymagania:

 • Wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: stosunki międzynarodowe, prawo, europeistyka),
 • Znajomość języka polskiego i angielskiego w stopniu biegłym,
 • Minimum 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu projektów edukacyjnych,
 • Dyspozycyjność pod kątem delegacji służbowych w kraju i zagranicą,
 • Podstawowa znajomość struktur Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca,
 • Zainteresowanie tematyką pomocy humanitarnej.

Oferujemy :

 • Ciekawą, pełną wyzwań pracę w dużej organizacji, będącej częścią międzynarodowej federacji,
 • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • Niezbędne narzędzia pracy oraz wsparcie specjalistów,
 • Możliwość rozwoju zawodowego,
 • Możliwość podnoszenia kwalifikacji poprzez specjalistyczne kursy i szkolenia,
 • Niezależność i samodzielne realizowanie ambitnych wyzwań,
 • Przyjazną atmosfera w pracy,
 • Możliwość skorzystania z ubezpieczenia grupowego na życie na preferencyjnych warunkach,
 • Pakiet świadczeń socjalnych z ZFŚS.
 • Praca w centrum miasta (Metro Politechnika).

Kontakt: Prosimy o przesyłanie CV, na adres: rekrutacja@pck.pl 

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) informujemy, że:
1. Administratorem Danych jest: Polski Czerwony Krzyż ul. Mokotowska 14 , 00-561Warszawa, KRS:0000225582 .
2. Dane zbierane są na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji. Podstawą prawą przetwarzania danych jest: o art. 6 ust.1 lit a) – zgoda osoby, której dane są przetwarzane w zakresie danych, które nie są wymagane przez przepisy prawa, o art. 6 ust. 1 lit. b) i c) – w zakresie podania danych niezbędnych do zawarcia umowy oraz danych wymaganych przez przepisy prawa pracy od kandydata.
3. Dane osobowe będą nie będą udostępniane innym podmiotom.
4. Przysługują Pani / Panu następujące prawa:
o prawo dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 RODO);
o prawo do sprostowania danych (zgodnie z art. 16 RODO);
o prawo do usunięcia danych (zgodnie z art. 17 RODO);
o prawo do ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 RODO);
o prawo do przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 RODO);
o prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 RODO);
o prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem;
o prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych
osobowych Panią / Pana dotyczących narusza przepisy Ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przedstawienia
swojego profilu zawodowego.
6. Zgodę na przetwarzanie danych można odwołać poprzez wysłanie wiadomości na
adres : zarzad.glowny@pck.pl lub pocztą na adres: Zarząd Główny Polskiego
Czerwonego Krzyża 00-561 Warszawa, ul. Mokotowska14. Cofnięcie zgody oznacza
brak udziału w procesie rekrutacji i usunięcie Pana/Pani aplikacji.
7. Podane przez Pana/Panią informacje nie podlegają zautomatyzowanym podejmowaniu
decyzji, w tym o profilowaniu.
8. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego oraz organizacji
międzynarodowych.
9. Dane będą przechowywane do momentu przyjęcia lub odrzucenia oferty pracy przez
wybranego kandydata, a następnie przez 6 miesięcy w celu obrony przed
ewentualnymi roszczeniami, chyba że Pan/Pani wyrazi zgodę na udział w dalszych
procesach rekrutacji wówczas dane zawarte w dokumentach aplikacyjnych będą
przechowywane przez 1 rok od daty ich wpłynięcia.
10. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych w prosimy o kontakt z
Inspektorem Ochrony Danych PCK Andrzejem Antoniem pod adresem e-mail:
iod@pck.pl lub pocztą na adres wskazany w pkt. 1 powyżej.

 

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:

“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji dla
potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji (zgodnie z art. 6 ust.1 pkt a RODO.),
prowadzonych przez: Polski Czerwony Krzyż ul. Mokotowska 14 , 00-561 Warszawa, na
potrzeby niniejszego procesu rekrutacyjnego oraz przyszłych rekrutacji.
Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

 

Wesprzyj nas

Wspieraj nasze działa. Możesz nas wspomóc przez PayU.
Kliknij w przycisk poniżej.

Wesprzyj PCKWróć do góry