Sekretarka / Asystentka

Polski Czerwony Krzyż, największa i najstarsza w Polsce organizacja humanitarna i charytatywna poszukuje kandydata/kandydatki na stanowisko:

 

Sekretarka / Asystentka

 

Miejsce pracy: Warszawa Biuro Zarządu Głównego PCK

  

Do najważniejszych obowiązków pracownika na stanowisku sekretarka / asystentka będzie należało:

 •     koordynacja prac sekretariatu i kompleksowa jego obsługa,
 •     zapewnienie sprawnego przepływu informacji pomiędzy poszczególnymi działami    w firmie,
 •     prowadzenie kalendarza spotkań,
 •     organizacja wyjazdów służbowych,
 •     odbiór i wysyłka poczty,
 •     zarzadzanie obiegiem dokumentów i korespondencji
 •    obsługa i organizacja spotkań, posiedzeń, szkoleń,
 •     przygotowanie pism, zestawień, raportów, prezentacji,
 •     archiwizacja dokumentacji,
 •     przyjmowanie gości,
 •     obsługa urządzeń biurowych,
 •     zaopatrzenie biura oraz nadzór nad estetyką sekretariatu,
 •     dbałość o pozytywny wizerunek firmy.

Wymagania na stanowisku sekretarka / asystentka to:

 • preferowane wykształcenie wyższe z zakresu administracji, nauk społecznych, stosunków międzynarodowych
 • biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie ( warunek konieczny)
 • doświadczenie zawodowe na powyższym stanowisku,
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (szczególnie Word, Excel oraz Power Point),
 • umiejętność redagowania pism urzędowych, biznesowych,
 • umiejętność selekcjonowania informacji i określania priorytetów,
 • zdolności analityczne,
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych,
 • sumienność i dokładność w wykonywaniu powierzonych zadań,
 • dobra organizacja pracy i inicjatywa w działaniu,
 • samodzielność, terminowość
 • profesjonalizm, dbanie o poufność informacji oraz dobrą reputację firmy,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • wysoka kultura osobista,
 • rozwinięte zdolności komunikacyjne oraz organizacyjne.

Oferujemy :

 •   ciekawą, pełną wyzwań pracę w dużej organizacji, będącej częścią międzynarodowej     federacji;
 •     stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 •     niezbędne narzędzia pracy oraz wsparcie specjalistów,
 •     możliwość rozwoju zawodowego,
 •     możliwość podnoszenia kwalifikacji poprzez specjalistyczne kursy i szkolenia,
 •     niezależność i samodzielne realizowanie ambitnych wyzwań,
 •     przyjazną atmosfera w pracy,
 •     możliwość skorzystania z ubezpieczenia grupowego na życie na preferencyjnych    
 •     warunkach
 •     pakiet świadczeń socjalnych.

Kontakt: Prosimy o przesyłanie CV na e-adres: rekrutacja@pck.pl .

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) informujemy, że:
1. Administratorem Danych jest: Polski Czerwony Krzyż ul. Mokotowska 14 , 00-561
Warszawa, KRS:0000225582 .
2. Dane zbierane są na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji. Podstawą prawą
przetwarzania danych jest:
o art. 6 ust.1 lit a) – zgoda osoby, której dane są przetwarzane w zakresie
danych, które nie są wymagane przez przepisy prawa,
o art. 6 ust. 1 lit. b) i c) – w zakresie podania danych niezbędnych do zawarcia
umowy oraz danych wymaganych przez przepisy prawa pracy od kandydata.
3. Dane osobowe będą nie będą udostępniane innym podmiotom.
4. Przysługują Pani / Panu następujące prawa:
o prawo dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 RODO);
o prawo do sprostowania danych (zgodnie z art. 16 RODO);
o prawo do usunięcia danych (zgodnie z art. 17 RODO);
o prawo do ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 RODO);
o prawo do przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 RODO);
o prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 RODO);
o prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem;
o prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych
osobowych Panią / Pana dotyczących narusza przepisy Ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przedstawienia
swojego profilu zawodowego.
6. Zgodę na przetwarzanie danych można odwołać poprzez wysłanie wiadomości na
adres : zarzad.glowny@pck.pl lub pocztą na adres: Zarząd Główny Polskiego
Czerwonego Krzyża 00-561 Warszawa, ul. Mokotowska14. Cofnięcie zgody oznacza
brak udziału w procesie rekrutacji i usunięcie Pana/Pani aplikacji.
7. Podane przez Pana/Panią informacje nie podlegają zautomatyzowanym podejmowaniu
decyzji, w tym o profilowaniu.
8. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego oraz organizacji
międzynarodowych.
9. Dane będą przechowywane do momentu przyjęcia lub odrzucenia oferty pracy przez
wybranego kandydata, a następnie przez 6 miesięcy w celu obrony przed
ewentualnymi roszczeniami, chyba że Pan/Pani wyrazi zgodę na udział w dalszych
procesach rekrutacji wówczas dane zawarte w dokumentach aplikacyjnych będą
przechowywane przez 1 rok od daty ich wpłynięcia.
10. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych w prosimy o kontakt z
Inspektorem Ochrony Danych PCK Andrzejem Antoniem pod adresem e-mail:
iod@pck.pl lub pocztą na adres wskazany w pkt. 1 powyżej.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:
“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji dla
potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji (zgodnie z art. 6 ust.1 pkt a RODO.),
prowadzonych przez: Polski Czerwony Krzyż ul. Mokotowska 14 , 00-561 Warszawa, na
potrzeby niniejszego procesu rekrutacyjnego oraz przyszłych rekrutacji.
Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Wesprzyj nas

Wspieraj nasze działa. Możesz nas wspomóc przez PayU.
Kliknij w przycisk poniżej.

Wesprzyj PCKWróć do góry