Pracownik ds. ochrony w Krajowym Biurze Informacji i Poszukiwań

Zakres Obowiązków i Funkcji Pracownika ds. Ochrony (Protection Officer)

Polski Czerwony Krzyż (PCK)

Nazwa pozycji: Pracownik ds. Ochrony (Protection Officer)

Pracodawca: Polski Czerwony Krzyż (PCK)

Dział: Krajowe Biuro Informacji i Poszukiwań (RFL)

Bezpośredni przełożony: Kierownik Krajowego Biura Informacji i Poszukiwań

Dodatkowe informacje:  Bliska współpraca z koordynatorem ds. Ochrony (Protection Gender Inclusion, PGI)

Warunki zatrudnienia: umowa o pracę, pełen etat

Miejsce Pracy

Krajowe Biuro Informacji i Poszukiwań PCK, Warszawa

 

Obowiązki i wymagania na stanowisku:

Opis roli:

Pracownik ds. ochrony (Protection Officer) wspiera Polski Czerwony Krzyż (PCK) wzmacniając jego możliwości odpowiedzi na potrzeby w zakresie Ochrony, pojawiających się przede wszystkim w kontekście toczącego się aktualnie konfliktu zbrojnego na Ukrainie. Szczególny nacisk położony będzie na zagadnienia z obszaru Ochrony zidentyfikowane w czasie świadczenia usług poszukiwawczych (Restoring Family Links RFL). Pracownik ds. ochrony (Protection Officer) będzie wspierał  Narodowe Stowarzyszenie w przygotowaniu adekwatnej podpowiedzi  opartej na Podejściu Minimalnej Ochrony (Minimum Protection Approach, MPA), i budowanie dalszych narzędzi reagowania. Pracownik ds. Ochrony będzie współpracował z osobą odpowiedzialną za PGI i z innymi działami PCK.

Obowiązki:

 • Powiązane z działalnością PCK opracowanie i wdrażanie procedur i strategii raportowania problemów związanych z ochroną zarówno w BZG jak i w oddziałach opartych na zgodzie beneficjentów:
  • Do Biura Poszukiwań PCK gdy dana osoba, w tym również dziecko pozbawione opieki lub rozdzielone z rodziną, utraciła kontakt z krewnymi w związku z konfliktem zbrojnym
  • Do MKCK w przypadku innych problemów dotyczących ochrony dotyczących aktualnego konfliktu zbrojnego na Ukrainie.
  • Do osób odpowiedzialnych za inne programy PCK aby pomóc w zaspokojeniu innych potrzeb beneficjentów.
 • Wzmocnienie wewnętrznych procedur przekierowywania do innych Działów i programów PCK
 • Wzmocnienie zewnętrznych procedur przekierowywania do innych organizacji we współpracy z osobą odpowiedzialną za PGI. Bieżąca weryfikacja możliwości zmiany tego systemu w celu jego optymalizacji oraz jego aktualizacja.
 • Współpraca przy tworzeniu procedur PCK w kwestii Ochrony Dzieci i przemocy seksualnej.
 • Komunikacja z innymi istotnymi podmiotami w celu promowania usług RFL świadczonych przez PCK i mapowania usług w celu stworzenia nowych dróg przekierowywania.
 • Pod zwierzchnictwem Kierownika Biura Informacji i Poszukiwań, zaangażowanie się w rzecznictwo i przyczynianie się do nawiązania dialogu z władzami i innymi istotnymi podmiotami, dotyczącego problemów z zakresu ochrony wywołanych przez mimowolne rozłączenie się z rodziną.
 • Tam gdzie jest to istotne, wspieranie skupionych na ochronie, wszechstronnych ewaluacji by zapewnić, że perspektywa ochrony jest włączona w projektowanie programów w PCK, biorąc pod uwagę ryzyka, potrzeby i możliwości osób wszystkich narodowości, tożsamości płciowych, w różnym wieku, z niepełnosprawnościami i różnym doświadczeniem.
 • Zapewnienie, że wrażliwe informacje dotyczące ochrony są zebrane i przetwarzane z bezpiecznie i poufnie, w zgodzie ze standardami ochrony danych.
 • Budowanie wiedzy o Ochronie w Biurze Zarządu Głównego PCK oraz w Oddziałach przez przygotowywanie i prowadzenie szkoleń, we współpracy z osobą odpowiedzialną za PGI, w oparciu o PGI i MPA.
 • Monitorowanie i dostarczanie aktualnych informacji o zmieniającej się sytuacji i problemach związanych z Ochroną w odniesieniu przede wszystkim do konfliktu w Ukrainie i sytuacji uchodźców z Ukrainy w Polsce.
 • Zbieranie i rozpowszechnianie dobrych praktyk oraz innych użytecznych informacji w celu wzmacniania możliwości PCK w reagowaniu na zagrożenia i potrzeby w zakresie Ochrony.

 

Wymagania pozycji:

Wykształcenie i doświadczenie:

Wymagane

Wskazane

Wykształcenie wyższe w obszarze pracy społecznej, pomocy humanitarnej, stosunków międzynarodowych, prawa

 

X

Organizacja pozarządowa, sektor humanitarny lub usługi socjalne przez co najmniej  4 lata na pełen etat

X

 

Doświadczenie pracy w Czerwonym Krzyżu, wolontariatu

 

X

Doświadczenie w pracy w obszarze Ochrony (ochrona dzieci, uchodźców, migrantów itp.)

X

 

Wiedza i umiejętności

Wymagane

Wskazane

Umiejętność obsługi komputera – Microsoft, Office, Outlook, Teams, itp.

X

 

Moderowanie i prowadzenie szkoleń

X

 

Planowanie, analizy i budowanie strategii

X

 

Rozwinięte zdolności komunikacyjne i umiejętność interakcji z różnymi rozmówcami (wewnętrznymi i zewnętrznymi)

X

 

Umiejętność pracy w zespole

X

 

Umiejętność zarządzania projektami

 

X

Języki

Wymagane

Wskazane

Angielski – biegła znajomość

X

 

Ukraiński/Rosyjski – biegła znajomość

X

 

 

Oferujemy:

 • umowę o pracę na pełen etat
 • umowę na czas określony do 31.12.2022 r.
 • pracę w międzynarodowej organizacji o ugruntowanej pozycji w dziedzinie pomocy humanitarnej
 • pracę pełną wyzwań

 

Kontakt: Prosimy o przesyłanie CV, listu motywacyjnego do dnia 28 sierpnia 2022 roku na e-adres: malgorzata.kruszewska@pck.pl lub pocztą na adres: 00-561 Warszawa, ul. Mokotowska14. O zakwalifikowaniu aplikacji do procesu rekrutacji decyduje data wpływu. Spotkania z wybranymi kandydatami odbędą się w dniach 1-7 września 2022 roku.

 

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:

“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji (zgodnie z art. 6 ust.1 pkt a RODO.), prowadzonych przez: Polski Czerwony Krzyż ul. Mokotowska 14 , 00-561 Warszawa, na potrzeby niniejszego procesu rekrutacyjnego oraz przyszłych rekrutacji.

 

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

 

Wesprzyj nas

Wspieraj nasze działa. Możesz nas wspomóc przez PayU.
Kliknij w przycisk poniżej.

Wesprzyj PCKWróć do góry