Konkurs na stanowisko Dyrektora Generalnego Polskiego Czerwonego Krzyża

Polski Czerwony Krzyż, największa i najstarsza w Polsce organizacja humanitarna i charytatywna poszukuje kandydata/kandydatki na stanowisko:

Dyrektor Generalny Polskiego Czerwonego Krzyża

 

Rola stanowiska:

Dyrektor Generalny PCK jest najwyższym rangą pracownikiem Stowarzyszenia. Zgodnie ze Statutem PCK odpowiada za prawidłowe kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia oraz tworzenie warunków organizacyjnych do funkcjonowania krajowych organów statutowych Stowarzyszenia.

 

Nasze oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe;
 • co najmniej 5 letnie doświadczenie na stanowisku menagerskim lub kierowniczym;
 • doświadczenie w zarządzaniu organizacją w sektorze NGO;
 • doświadczenie w zarządzaniu dużym zespołem pracowników oraz w realizacji procesów i projektów, w tym procesów związanych z reorganizacją;
 • doświadczenie we współpracy z administracją państwową;
 • doświadczenie w obsłudze organów statutowych (zarządu, komisji rewizyjnej, itp.);
 • znajomość obszarów działania Polskiego Czerwonego Krzyża, jego miejsca i roli w Międzynarodowym Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca;
 • znajomość źródeł finansowania działalności organizacji pozarządowych;
 • motywacja do pracy w organizacji pozarządowej;
 • praca w Warszawie;
 • odporność na stres, asertywność;
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym;
 • optymizm i pozytywne nastawienie do otoczenia;
 • prawo jazdy kategorii B;
 • posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • korzystanie z pełni praw publicznych;
 • niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie;
 • preferowane doświadczenie w pracy / działalności w Polskim Czerwonym Krzyżu.

 

Zakres obowiązków na stanowisku pracy:

 • inicjowanie i organizacja działalności programowej PCK, w tym inicjowanie i prowadzenie działań finansujących działalność PCK;
 • gospodarowanie majątkiem i funduszami PCK (w tym nieruchomościami) w zakresie określonym przez Zarząd Główny PCK;
 • opracowywanie sprawozdań, analiz, raportów ze stanu finansów oraz projektów budżetu Stowarzyszenia;
 • reprezentacja Stowarzyszenia w ramach upoważnień udzielonych przez Zarząd Główny PCK;
 • zapewnienie prawidłowego funkcjonowania biura Zarządu Głównego i odpowiedzialność za wykonywanie jego zadań;
 • realizacja uchwał Krajowego Zjazdu, Zarządu Głównego i jego Prezydium oraz sprawowanie nadzoru nad ich wykonaniem przez terenowe struktury Stowarzyszenia;
 • realizacja zadań powierzonych przez Prezesa PCK;
 • organizacja pracy organów statutowych, ciał doradczych, zespołów problemowych;
 • współpraca z terenowymi strukturami Stowarzyszenia, Główną Komisją Rewizyjną oraz Sądem Organizacyjnym;
 • wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy w odniesieniu do podległych pracowników.

 

Oferujemy:

 • ciekawą, pełną wyzwań pracę w dużej organizacji, będącej częścią międzynarodowej federacji;
 • możliwości rozwoju zawodowego;
 • możliwość realizacji własnych pomysłów i przedsięwzięć;
 • możliwość wpływu na rozwój działań Polskiego Czerwonego Krzyża.

Kontakt:    Prosimy o przesyłanie CV, listu motywacyjnego z wizją swojej pracy i roli w Stowarzyszeniu, dokumentów poświadczających wykształcenie oraz oświadczeń o niekaralności i korzystaniu z pełni praw publicznych do dnia 21 lutego 2022 roku do godziny 15 na e-adres: zarzad.glowny@pck.pl lub pocztą na adres: 00-561 Warszawa, ul. Mokotowska14. O zakwalifikowaniu aplikacji do procesu rekrutacji decyduje data wpływu.

Konkurs na stanowisko Dyrektora Generalnego Polskiego Czerwonego Krzyża

Polski Czerwony Krzyż, największa i najstarsza w Polsce organizacja humanitarna i charytatywna poszukuje kandydata/kandydatki na stanowisko:

Dyrektor Generalny Polskiego Czerwonego Krzyża

 

Rola stanowiska:

Dyrektor Generalny PCK jest najwyższym rangą pracownikiem Stowarzyszenia. Zgodnie ze Statutem PCK odpowiada za prawidłowe kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia oraz tworzenie warunków organizacyjnych do funkcjonowania krajowych organów statutowych Stowarzyszenia.

 

Nasze oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe;
 • co najmniej 5 letnie doświadczenie na stanowisku menagerskim lub kierowniczym;
 • doświadczenie w zarządzaniu organizacją w sektorze NGO;
 • doświadczenie w zarządzaniu dużym zespołem pracowników oraz w realizacji procesów i projektów, w tym procesów związanych z reorganizacją;
 • doświadczenie we współpracy z administracją państwową;
 • doświadczenie w obsłudze organów statutowych (zarządu, komisji rewizyjnej, itp.);
 • znajomość obszarów działania Polskiego Czerwonego Krzyża, jego miejsca i roli w Międzynarodowym Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca;
 • znajomość źródeł finansowania działalności organizacji pozarządowych;
 • motywacja do pracy w organizacji pozarządowej;
 • praca w Warszawie;
 • odporność na stres, asertywność;
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym;
 • optymizm i pozytywne nastawienie do otoczenia;
 • prawo jazdy kategorii B;
 • posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • korzystanie z pełni praw publicznych;
 • niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie;
 • preferowane doświadczenie w pracy / działalności w Polskim Czerwonym Krzyżu.

 

Zakres obowiązków na stanowisku pracy:

 • inicjowanie i organizacja działalności programowej PCK, w tym inicjowanie i prowadzenie działań finansujących działalność PCK;
 • gospodarowanie majątkiem i funduszami PCK (w tym nieruchomościami) w zakresie określonym przez Zarząd Główny PCK;
 • opracowywanie sprawozdań, analiz, raportów ze stanu finansów oraz projektów budżetu Stowarzyszenia;
 • reprezentacja Stowarzyszenia w ramach upoważnień udzielonych przez Zarząd Główny PCK;
 • zapewnienie prawidłowego funkcjonowania biura Zarządu Głównego i odpowiedzialność za wykonywanie jego zadań;
 • realizacja uchwał Krajowego Zjazdu, Zarządu Głównego i jego Prezydium oraz sprawowanie nadzoru nad ich wykonaniem przez terenowe struktury Stowarzyszenia;
 • realizacja zadań powierzonych przez Prezesa PCK;
 • organizacja pracy organów statutowych, ciał doradczych, zespołów problemowych;
 • współpraca z terenowymi strukturami Stowarzyszenia, Główną Komisją Rewizyjną oraz Sądem Organizacyjnym;
 • wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy w odniesieniu do podległych pracowników.

 

Oferujemy:

 • ciekawą, pełną wyzwań pracę w dużej organizacji, będącej częścią międzynarodowej federacji;
 • możliwości rozwoju zawodowego;
 • możliwość realizacji własnych pomysłów i przedsięwzięć;
 • możliwość wpływu na rozwój działań Polskiego Czerwonego Krzyża.

Kontakt:    Prosimy o przesyłanie CV, listu motywacyjnego z wizją swojej pracy i roli w Stowarzyszeniu, dokumentów poświadczających wykształcenie oraz oświadczeń o niekaralności i korzystaniu z pełni praw publicznych do dnia 21 lutego 2022 roku do godziny 15 na e-adres: zarzad.glowny@pck.pl lub pocztą na adres: 00-561 Warszawa, ul. Mokotowska14. O zakwalifikowaniu aplikacji do procesu rekrutacji decyduje data wpływu.

Wesprzyj nas

Wspieraj nasze działa. Możesz nas wspomóc przez PayU.
Kliknij w przycisk poniżej.

Wesprzyj PCKWróć do góry