Turcja i Syria – miesiąc po trzęsieniu ziemi. Działania Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca.

Miesiąc po dwóch potężnych trzęsieniach ziemi, które nawiedziły Turcję i Syrię, Międzynarodowa Federacja Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca (IFRC) informuje o pilnej reakcji, zarówno doraźnej, jak i długofalowej, na potrzeby zdrowotne, psychiczne oraz psychospołeczne poszkodowanych, aby zapobiec „kolejnej katastrofie”. Polski Czerwony Krzyż będzie współpracował z partnerami z Ruchu, włączając się w ustalone najpotrzebniejsze działania. Dotychczas PCK zebrał ponad 550 000 zł na ten cel i przekazał pomoc rzeczową o wartości ponad 670 000 zł.

Od pierwszego dnia Turecki Czerwony Półksiężyc i Syryjski Arabski Czerwony Półksiężyc przy wsparciu IFRC i innych stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca, zaspokajają najpilniejsze potrzeby humanitarne na obszarach najbardziej dotkniętych katastrofą, w tym dystrybucję żywności, czystej wody, artykułów higienicznych, odzieży zimowej i koców. Angażują się również w udzielanie pierwszej pomocy i opiekę zdrowotną oraz pomoc w dostępie do usług sanitarnych. Po miesiącu jednakże najbardziej kluczowe znaczenie ma zwiększenie dostępu do usług w zakresie zdrowia psychicznego.

Zapotrzebowanie na wsparcie psychospołeczne oraz opiekę zdrowotną jest ogromne, a na niektórych obszarach, gdzie dostęp jest utrudniony, może narazić osoby najbardziej dotknięte chorobą na jeszcze większe ryzyko rozwoju problemów ze zdrowiem psychicznym. Całe społeczności cierpią teraz po utracie wszystkiego, od swoich bliskich po domy, miejsca pracy i dawnego życia. Co więcej, wielu opiekunów i ratowników, poza obciążeniem wyczerpującą pracą, również ma trudności z radzeniem sobie z tym, co widzieli.

Turecki Czerwony Półksiężyc utworzył bezpieczne miejsca, w których świadczy pomoc i wsparcie psychospołeczne dla dzieci, a także udziela pierwszej pomocy poszkodowanym, wspierając w ten sposób już ponad 42 000 osób. Specjaliści udzielają również pierwszej pomocy psychologicznej i oferują skierowania do lokalnych placówek służby zdrowia.

 „Reagowanie na poziomie lokalnym, zarówno za pomocą jednostek mobilnych, jak i stacjonarnych, pozwala tureckiemu Czerwonemu Półksiężycowi i IFRC na natychmiastowe odpowiadanie na potrzeby w zakresie zdrowia fizycznego i psychicznego dla osób najbardziej poszkodowanych. Wsparcie w zakresie zdrowia psychicznego we wczesnym etapie jest i  nadal będzie niezbędne, aby zapobiegać negatywnym długofalowym, a nawet trwałym skutkom dla życia ludzi” – powiedziała Lauren Clarke, koordynatorka ds. zdrowia i pomocy humanitarnej IFRC w Turcji.

 W Syrii zespoły Syryjskiego Arabskiego Czerwonego Półksiężyca udzieliły pierwszej pomocy psychologicznej ponad 30 000 osób, zwłaszcza dzieciom, i nadal zapewniają opiekę zdrowotną i leki za pośrednictwem mobilnych jednostek opieki zdrowotnej. Trzęsienie ziemi miało tutaj miejsce po prawie 12 latach konfliktu, który przyczynił się do przesiedlenia milionów ludzi i spowodował już wcześniej traumę w wielu społecznościach.

„Wiele szkód spowodowanych przez trzęsienie ziemi nie jest widocznych. Ludzie od ponad dekady cierpią z powodu konfliktów, które już wpłynęły na ich zdrowie psychiczne i samopoczucie. To trzęsienie ziemi dodaje do tego kolejną warstwę cierpienia. Widzieliśmy również, że rany psychiczne nie zawsze pojawiają się od razu. Dlatego musimy zapewniać ciągłe wsparcie, nie tylko teraz, ale przez lata. Miejmy nadzieję, że nie dojdzie do kolejnej katastrofy, która jeszcze bardziej skomplikowałaby sytuację” – powiedziała Gwendolen Eamer, koordynatorka ds. zdrowia IFRC w Syrii.

Syryjski Arabski Czerwony Półksiężyc rozprowadził ponad 1 200 000 zestawów z najpilniejszymi artykułami: ubrania zimowe, żywność, czysta woda, artykuły higieniczne oraz zapewniły dostęp do usług sanitarnych, aby zapobiegać chorobom. Z kolei Palestyński Czerwony Półksiężyc w Syrii wraz z Syryjskim Arabskim Czerwonym Półksiężycem dostarcza pomoc medyczną, koncentrując się głównie na palestyńskich obozach w Aleppo i Latakii.

Na obszarach wiejskich i w tymczasowych miejscach schronienia Turecki Czerwony Półksiężyc zapewnia opiekę zdrowotną za pośrednictwem siedmiu mobilnych klinik. Ponadto wydał ponad 140 000 bonów pieniężnych, pomagając ocalałym zaspokoić ich najpilniejsze potrzeby w sposób przez nich preferowany. Wolontariusze Tureckiego Czerwonego Półksiężyca rozdali także ponad 94 000 000 gorących posiłków.

Polski Czerwony Krzyż włączył się w pomoc poszkodowanym w Turcji i Syrii, ogłaszając zbiórkę finansową, gdzie dotychczas zgromadził ponad 550 000 zł. Ponadto przekazał 20 ton pomocy humanitarnej do dyspozycji Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, który wspólnie z Rządową Agencją Rezerw Strategicznych przygotował transport z najbardziej potrzebnymi materiałami dla poszkodowanych. PCK przekazał: śpiwory, koce, łóżka polowe oraz racje żywnościowe w formie posiłków gotowych do spożycia o łącznej wartości ponad 670 000 zł.

Polski Czerwony Krzyż we współpracy z IFRC wesprze Turecki Czerwony Półksiężyc i Syryjski Arabski Czerwony Półksiężyc w świadczeniu niezbędnej pomocy poszkodowanym. Środki zebrane w Polsce zostaną przeznaczone na najpilniejsze w danym momencie artykuły pomocowe lub działania na rzecz potrzebujących.

Każdy, kto chce wesprzeć działania Czerwonego Krzyż i Czerwonego Półksiężyca na rzecz Turcji i Syrii, może wesprzeć zbiórkę PCK: https://pck.pl/pck-na-pomoc-turcji-i-syrii-wesprzyj-nas/

Wróć do góry