6 marca, 2023

Turcja i Syria – miesiąc po trzęsieniu ziemi. Działania Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca.

Miesiąc po dwóch potężnych trzęsieniach ziemi, które nawiedziły Turcję i Syrię, Międzynarodowa Federacja Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca (IFRC) informuje o pilnej reakcji, zarówno doraźnej, jak i długofalowej, na potrzeby zdrowotne, psychiczne oraz psychospołeczne poszkodowanych, aby zapobiec „kolejnej katastrofie”. Polski Czerwony Krzyż będzie współpracował z partnerami z Ruchu, włączając się w ustalone najpotrzebniejsze działania. Dotychczas PCK zebrał ponad ...
Wróć do góry