Tonąć tuż pod powierzchnią – nowe badania IFRC ujawniają skalę społeczno-ekonomicznych skutków pandemii COVID-19

Kobiety, ludzie mieszkający w miastach, a także ci, którzy się przemieszczają najbardziej odczuwają skutki społeczno-gospdarcze pandemii korownawirusa. Oto niektóre z wyników badań, które opublikowała Międzynarodowa Federacja Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca (IFRC).

Pandemia koronawirusa miała ogromny wpływ na sytuację gospodarczą każdego narodu na świecie. Badania IFRC pokazują także wtórne konsekwencje pandemii, jakie poniosły społeczności oraz jednostki. Ten kryzys spowodował: wzrost bezrobocia i ubóstwa, wzrost przemocy, utratę lub trudności z dostępem do edukacji, a także problemy ze zdrowiem psychicznym.

„Nasze badania pokazały, to co przeczuwaliśmy i  czego się obawialiśmy od dawna, a mianowicie, że skutki wtórne pandemii będą odczuwalne przez lata, jeśli nie dziesięciolecia. Ludzie, którzy już byli bezrobotni z powodu konfliktów, zmian klimatycznych i ubóstwa, zostali zepchnięci na margines. A wiele osób, które wcześniej były w stanie sobie z tym poradzić, po raz pierwszy w życiu potrzebuje pomocy humanitarnej.” –  powiedział Francesco Rocca, prezydent IFRC.

Nowe badania pozwalają spojrzeć na problemy, które spowodowała pandemia w szerokim zakresie. Badania prowadzone były w Afganistanie, Kolumbii, Salwadorze, Iraku, Kenii, Libanie, Filipinach, Hiszpanii, RPA i Turcji.

Z raportu wynika, że kobiety były bardziej narażone na zachorowanie na COVID-19 ze względu na pracę opiekuńczą, którą wykonywały. Były również bardziej narażone na przemoc seksualną i dyskryminację ze względu na swoją płeć oraz bardziej odczuwały negatywne skutki zdrowia psychicznego niż mężczyźni.

Na obszarach miejskich rosły wskaźniki ubóstwa, w niektórych miejscach bardziej niż na obszarach wiejskich. Osoby, które zmieniały swoje miejsce pobytu były bardziej narażone na utratę pracy lub zmniejszenie wymiaru czasu pracy. Co więcej brak przygotowania utrudnił niektórym krajom stworzenie kompleksowego wsparcia dla obywateli, co przyczyniło się często do niewydolności systemów opieki zdrowotnej, a jednocześnie stało się globalnym szokiem gospodarczym oraz kryzysem politycznym i społecznym.

„Stowarzyszenia Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca odpowiadały wspierały państwowe systemy opieki zdrowotnej. Mamy wiedzę na temat nierówności, jakie ujawniły się podczas pandemii i w jaki sposób są one utrwalane. Stowarzyszenia CK i CP mają możliwości pomocy ludziom w odzyskaniu środków do życia, zdrowia i edukacji. Ale, aby to robić, będziemy potrzebować znacznego, dodatkowego wsparcia finansowego i politycznego”.- kontynuuje Rocca.

Raport ujawnia również nierówności w obszarze dostępności do programów szczepień przeciwko COVID -19.

„Konsekwentnie ostrzegaliśmy, że niesprawiedliwa dystrybucja szczepionek, nie tylko pozwoli na kontynuacje przenoszenia się wirusa, ale że ta nierówność będzie również utrudniać, przedłużać i zaostrzać skutki pandemii.”

„Świat musi otworzyć oczy i zwrócić uwagę na to, co dzieje się wokół niego i przejść od słów do czynów. Jeśli tego nie zrobi, to stoimy w obliczu ryzyka, że ożywienie po pandemii będzie tak samo nierówne i niesprawiedliwe, jak skutki samej pandemii” – podsumowuje Rocca.

Raport IFRC „Tonąć tuż pod powierzchnią”

Wróć do góry