26 listopada, 2021

Tonąć tuż pod powierzchnią – nowe badania IFRC ujawniają skalę społeczno-ekonomicznych skutków pandemii COVID-19

Kobiety, ludzie mieszkający w miastach, a także ci, którzy się przemieszczają najbardziej odczuwają skutki społeczno-gospdarcze pandemii korownawirusa. Oto niektóre z wyników badań, które opublikowała Międzynarodowa Federacja Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca (IFRC).Pandemia koronawirusa miała ogromny wpływ na sytuację gospodarczą każdego narodu na świecie. Badania IFRC pokazują także wtórne konsekwencje pandemii, jakie poniosły społeczności oraz jednostki. Ten kryzys ...