26 listopada, 2021

Tonąć tuż pod powierzchnią – nowe badania IFRC ujawniają skalę społeczno-ekonomicznych skutków pandemii COVID-19

Kobiety, ludzie mieszkający w miastach, a także ci, którzy się przemieszczają najbardziej odczuwają skutki społeczno-gospdarcze pandemii korownawirusa. Oto niektóre z wyników badań, które opublikowała Międzynarodowa Federacja Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca (IFRC).Pandemia koronawirusa miała ogromny wpływ na sytuację gospodarczą każdego narodu na świecie. Badania IFRC pokazują także wtórne konsekwencje pandemii, jakie poniosły społeczności oraz jednostki. Ten kryzys ...
Wróć do góry