Polski Czerwony Krzyż podpisał Kartę Klimatyczną

Kryzysy klimatyczne i środowiskowe to kryzysy humanitarne, zagrażające przyszłości ludzkości. Już teraz wpływają na życie i źródła utrzymania ludzi na całym świecie, a zjawisko to cały czas rośnie.

Podczas kryzysy klimatyczne dotykają nas wszystkich, najbardziej pokrzywdzone są najbiedniejsze i najbardziej marginalizowane społeczności, których zdolność do przystosowania się jest już napięta z powodu konfliktów zbrojnych, wysiedleń, słabych rządów, nieplanowanej urbanizacji lub ubóstwa. Wszystkie te sytuacje pogłębiają nierówności strukturalne i indywidualne cechy ludzi, takie jak wiek, płeć, niepełnosprawność lub środki do życia.

Karta stanowi wyraźny sygnał, że organizacje humanitarne mają do odegrania kluczową rolę w rozwiązywaniu tych kryzysów. Musimy być częścią rozwiązania i pomagać ludziom w dostosowaniu się do zmieniającego się klimatu i środowiska, jednocześnie zwiększając nasz własny zrównoważony rozwój środowiskowy. Musi to być wspólne przedsięwzięcie, ponieważ oczywiste jest, że żadna organizacja nie może zająć się tym samodzielnie. Niniejsza Karta ma na celu przedstawienie jasnej wizji i zasad kierowania działaniami humanitarnymi w obliczu kryzysów klimatycznych i środowiskowych. 

Opracowanie Karty było prowadzone przez Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża (MKCK) i Międzynarodową Federację Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca (IFRC) w porozumieniu z Komitetem Doradczym złożonym z 19 osób, w tym przedstawicieli lokalnych, krajowych i międzynarodowych organizacji pozarządowych, agencji ONZ oraz Krajowych Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca, a także naukowców i ekspertów w dziedzinie pomocy humanitarnej, rozwoju, klimatu i środowiska. Konsultacje odbyły się w gronie 150 organizacji pozarządowych oraz 200 specjalistów.

Więcej na ten temat na stronie: www.climate-charter.org

Wróć do góry