25 czerwca, 2021

Polski Czerwony Krzyż podpisał Kartę Klimatyczną

Kryzysy klimatyczne i środowiskowe to kryzysy humanitarne, zagrażające przyszłości ludzkości. Już teraz wpływają na życie i źródła utrzymania ludzi na całym świecie, a zjawisko to cały czas rośnie. Podczas kryzysy klimatyczne dotykają nas wszystkich, najbardziej pokrzywdzone są najbiedniejsze i najbardziej marginalizowane społeczności, których zdolność do przystosowania się jest już napięta z powodu konfliktów zbrojnych, wysiedleń, słabych rządów, nieplanowanej urbanizacji lub ubóstwa ...
Wróć do góry