P&G niesie pomoc humanitarną i służy Europejczykom w czasie pandemii COVID-19

Procter & Gamble udostępni artykuły gospodarstwa domowego, usługi opieki zdrowotnej i środki odkażające o wartości 10 mln dolarów pracownikom służby zdrowia i rodzinom dotkniętym pandemią. Działania koncernu prowadzone są również w Polsce we współpracy z Polskim Czerwonym Krzyżem.

Spółka Procter & Gamble przekaże środki higieny osobistej, artykuły gospodarstwa domowego, środki odkażające i wsparcie finansowe o łącznej wartości 10 mln dolarów dla potrzebujących rodzin, osób starszych i pracowników służby zdrowia. W ramach inicjatywy spółka przeznaczy 1 mln dolarów na rzecz Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca (IFRC) oraz krajowych stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca w Europie, aby poprawić jakość życia społeczeństwa, szczególnie potrzebujących pomocy w tych trudnych czasach.

Od początku epidemii spółka P&G we współpracy z wieloletnimi partnerami wspiera społeczności, organizacje humanitarne i osoby dotknięte epidemią. Obecnie realizuje trzy bezpośrednie działania w celu zaspokojenia pilnych potrzeb publicznych.

Pierwszą z nich jest wsparcie podstawowych usług opieki zdrowotnej: Na początek firma przeznaczy milion dolarów na rzecz IFRC i krajowych stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca w celu zapewnienia potrzebującym Europejczykom opieki zdrowotnej, zaopatrzenia medycznego i edukacji w zakresie higieny. W opinii Elkhana Rahimova, p.o. dyrektora regionalnego Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca w Europie, darowizna pozwoli wolontariuszom i pracownikom Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca kontynuować niezbędną, ratującą życie pracę na froncie walki z koronawirusem w Europie. „W obecnej, nadzwyczajnej sytuacji wsparcie pozwoli nam w dalszym ciągu nieść pomoc najbardziej potrzebującym: osobom starszym i z obniżoną odpornością, przebywającym na kwarantannie lub w samoizolacji, migrantom i bezdomnym. Naprawdę doceniamy pomoc spółki Procter & Gamble” – dodał Elkhan Rahimov.

Drugą aktywnością, którą podjęła firma jest poprawa jakości życia dzięki artykułom codziennego użytku: Cały zespół P&G dokłada wszelkich starań, aby utrzymać produkcję, dystrybucję i dostępność produktów wszystkich marek spółki, nie tylko dla konsumentów, ale także personelu medycznego, służb ratunkowych i interwencyjnych, bezpośrednio walczących z pandemią COVID-19. Ponadto we współpracy z krajowymi stowarzyszeniami Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca oraz miejscowymi bankami żywności dostarcza podstawowe środki czystości i artykuły higieniczne najbardziej potrzebującym. W tej nadzwyczajnej sytuacji, marki P&G pozwalają wykonywać proste czynności – myć zęby i włosy, golić się, nosić czyste koszule, zmieniać pieluszki, prać ubrania czy zachowywać czystość w domu – realizować codzienne obowiązki, które pomagają przywrócić poczucie normalności oraz poprawić jakość życia codziennego i samopoczucie.

Środki odkażające do rąk i powierzchni – ich produkcja to trzecie bezpośrednie działanie podjęte przez koncern. Procter & Gamble dostosowuje swoje linie produkcyjne, aby wspomóc pracowników na pierwszej linii działań. Niedawno na terenie szeregu zakładów P&G w Europie rozpoczęto produkcję środka odkażającego, dzięki czemu pracownicy fabryk mogą w dalszym ciągu bezpiecznie pracować i wspierać szpitale, organy służby zdrowia oraz organizacje humanitarne. Zwiększono moce produkcyjne, tak aby wytworzyć przynajmniej 10 tys. litrów odkażacza do rąk w 16 krajach Europy, umożliwiając umycie rąk ponad 3 mln razy w tygodniu.

W ciągu 30 lat pracy w sektorze dóbr konsumpcyjnych jeszcze nigdy nie przyszło mi się mierzyć z tak trudną sytuacją, która wpływa nie tylko na firmy, ale i na naszych sąsiadów, nasze społeczności – na każdy aspekt życia. Zespół P&G dokłada wszelkich starań, aby zapewnić zdrowie i bezpieczeństwo wszystkim pracownikom, w dalszym ciągu oferować naszym konsumentom niezbędne produkty i usługi, a także w konkretny sposób pomagać potrzebującym i wszystkim walczącym z pandemią. Wspólnymi siłami spółka P&G i jej partnerzy przystępują do działania w dobrej sprawie – na rzecz naszych społeczności – komentuje Loïc Tassel, prezes P&G na Europę.

P&G wraz z partnerami wspólnie chcą przyczynić się do rozwiązania obecnego kryzysu panującego na świecie. Tym samym zostały zmobilizowany wszystkie środki oraz pełen potencjał do pomocy, tak by wspierać pracowników, konsumentów oraz społeczności tak długo, jak to będzie możliwe.

Procter & Gamble niesie pomoc w Polsce

W tej niezwykle trudnej sytuacji firma przekazała swoje produkty o wartości ok. 300 000 PLN dla Polskiego Czerwonego Krzyża, by pomagać instytucjom medycznym i potrzebującym rodzinom, ponieważ mogą one odegrać ważną rolę w utrzymaniu zdrowych nawyków oraz zachowaniu higieny i czystości w domu. „Polska jest naszym domem od ponad 25 lat. Zawsze mieliśmy poczucie ciepłego przyjęcia ze strony społeczności, w których żyjemy i pracujemy. Teraz my chcemy zrobić to, co do nas należy i pomóc im przejść przez ten trudny czas” – powiedziała Geraldine Huse, prezes zarządu Procter & Gamble w Europie Centralnej.

Procter & Gamble to jeden z największych partnerów Polskiego Czerwonego Krzyża. Od kilku lat prowadzimy wspólnie akcje pomocowe, w ramach których wspieramy najbardziej potrzebujące dzieci i rodziny. P&G włącza się również w pomoc ofiarom kataklizmów typu powodzie czy burze, przekazując swoje produkty dla poszkodowanych. Tak jest i tym razem, kiedy firma od razu zareagowała na sytuację związaną z epidemią koronawirusa w Polsce. 31 marca 5 dużych transportów z produktami chemii gospodarczej i higienicznymi trafiło do Oddziałów Okręgowych PCK, które przekażą je instytucjom i osobom w ramach wsparcia w tym trudnym okresie. Cieszymy się, że zawsze możemy liczyć na Procter & Gamble i nieść wspólnie pomoc – powiedziała Małgorzata Szukała, kierownik działu promocji i pozyskiwania dochodów w Polskim Czerwonym Krzyżu.

Wróć do góry