1 kwietnia, 2020

P&G niesie pomoc humanitarną i służy Europejczykom w czasie pandemii COVID-19

Procter & Gamble udostępni artykuły gospodarstwa domowego, usługi opieki zdrowotnej i środki odkażające o wartości 10 mln dolarów pracownikom służby zdrowia i rodzinom dotkniętym pandemią. Działania koncernu prowadzone są również w Polsce we współpracy z Polskim Czerwonym Krzyżem. Spółka Procter & Gamble przekaże środki higieny osobistej, artykuły gospodarstwa domowego, środki odkażające i wsparcie finansowe o łącznej wartości 10 mln dolarów dla potrzebujących rodzin, osób ...