Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem

Społeczności w niektórych częściach Afryki borykają się z najgorszym od wielu lat kryzysem żywnościowym. Róg Afryki przeżywa czwarty sezon suszy. W Afryce Zachodniej i regionie Sahelu liczba osób ubogich wzrosła od 2016 roku co najmniej 11-krotnie. Demokratyczna Republika Konga ma największą na świecie liczbę osób potrzebujących pomocy żywnościowej.

Problem ubóstwa dotyka także państw europejskich, w tym Polski. Galopująca inflacja i drastyczny wzrost cen produktów przyczyniły się do pogorszenia komfortu życia znaczącej liczby mieszkańców naszego kraju. Jak podaje Główny Urząd Statystyczny – w roku 2021 osób skrajnie ubogich było ok. 4%. Najwyższa stopa ubóstwa skrajnego występuje wśród dzieci i młodzieży, a także  wśród gospodarstw z co najmniej jedną osobą z niepełnosprawnością lub niepełnosprawnościami. Dzisiaj żyjemy w zupełnie innych warunkach społeczno-gospodarczych. Konflikt w Ukrainie położył się cieniem na praktycznie wszystkich gałęziach rynku, znacząco zmniejszając zamożność Polaków. Można więc jedynie szacować, jak zmiany te odbiły się na poziomie życia i jak wielu musi dziś mierzyć się ze skrajnym ubóstwem.

W Międzynarodowym Dniu Walki z Ubóstwem Polski Czerwony Krzyż podkreśla, jak istotna jest każda forma pomocy dla osób zagrożonych ubóstwem . W samym 2021 roku zorganizowaliśmy szereg inicjatyw, dzięki którym rozdysponowaliśmy ponad 4 milionów ton żywności o łącznej wartości wynoszącej niespełna 21 milionów złotych. Tym samym wydaliśmy prawie 440 tys. paczek żywnościowych dla ok. 90 tys. osób. Jesteśmy zawsze tam, gdzie potrzebna jest pomoc!

Ostatnie wpisy

Wróć do góry