Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem

Społeczności w niektórych częściach Afryki borykają się z najgorszym od wielu lat kryzysem żywnościowym. Róg Afryki przeżywa czwarty sezon suszy. W Afryce Zachodniej i regionie Sahelu liczba osób ubogich wzrosła od 2016 roku co najmniej 11-krotnie. Demokratyczna Republika Konga ma największą na świecie liczbę osób potrzebujących pomocy żywnościowej.

Problem ubóstwa dotyka także państw europejskich, w tym Polski. Galopująca inflacja i drastyczny wzrost cen produktów przyczyniły się do pogorszenia komfortu życia znaczącej liczby mieszkańców naszego kraju. Jak podaje Główny Urząd Statystyczny – w roku 2021 osób skrajnie ubogich było ok. 4%. Najwyższa stopa ubóstwa skrajnego występuje wśród dzieci i młodzieży, a także  wśród gospodarstw z co najmniej jedną osobą z niepełnosprawnością lub niepełnosprawnościami. Dzisiaj żyjemy w zupełnie innych warunkach społeczno-gospodarczych. Konflikt w Ukrainie położył się cieniem na praktycznie wszystkich gałęziach rynku, znacząco zmniejszając zamożność Polaków. Można więc jedynie szacować, jak zmiany te odbiły się na poziomie życia i jak wielu musi dziś mierzyć się ze skrajnym ubóstwem.

W Międzynarodowym Dniu Walki z Ubóstwem Polski Czerwony Krzyż podkreśla, jak istotna jest każda forma pomocy dla osób zagrożonych ubóstwem . W samym 2021 roku zorganizowaliśmy szereg inicjatyw, dzięki którym rozdysponowaliśmy ponad 4 milionów ton żywności o łącznej wartości wynoszącej niespełna 21 milionów złotych. Tym samym wydaliśmy prawie 440 tys. paczek żywnościowych dla ok. 90 tys. osób. Jesteśmy zawsze tam, gdzie potrzebna jest pomoc!

Wróć do góry