17 października, 2022

Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem

Społeczności w niektórych częściach Afryki borykają się z najgorszym od wielu lat kryzysem żywnościowym. Róg Afryki przeżywa czwarty sezon suszy. W Afryce Zachodniej i regionie Sahelu liczba osób ubogich wzrosła od 2016 roku co najmniej 11-krotnie. Demokratyczna Republika Konga ma największą na świecie liczbę osób potrzebujących pomocy żywnościowej. Problem ubóstwa dotyka także państw europejskich, w tym Polski. Galopująca inflacja i drastyczny wzrost cen ...
Wróć do góry