Konflikt zbrojny na Bliskim Wschodzie

Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża (MKCK) apeluje o poszanowanie praw cywilów w obliczu konfliktu zbrojnego na Bliskim Wschodzie. Wszyscy cywile oraz pracownicy służb medycznych muszą być traktowani zgodnie z międzynarodowym prawem humanitarnym.

Państwo Izrael zostało zaatakowane przez Hamas 7 października 2023 roku, jednocześnie z powietrza, morza i lądu. Armia izraelska odpowiedziała atakiem odwetowym. Rośnie liczba ofiar po obu stronach. Dlatego tak ważne jest, aby personel medyczny na miejscu miał odpowiednie warunki pracy.

Tymczasem według informacji przekazanych przez MKCK, ambulans Magen David Adom, izraelskiego stowarzyszenia zrzeszonego w Międzynarodowym Czerwonym Krzyżu i Czerwonym Półksiężycu, został ostrzelany. Zginęła załoga, niosąca od pierwszych minut ratunek najbardziej potrzebującym.

„Obrazy i raporty, które widzimy i otrzymujemy są absolutnie wstrząsające. Przemoc skierowana przeciwko ludności cywilnej jest przerażająca i nie można jej niczym usprawiedliwić. (…) Należy też podkreślić, że jesteśmy w pełni świadomi doniesień o schwytaniu lub przetrzymywaniu osób. Każdy zatrzymany musi być traktowany humanitarnie i z godnością”, powiedział Fabrizio Carboni, dyrektor regionalny MKCK na Bliski Wschód i Azję Zachodnią.

Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża realizując swoje podstawowe zadania jest gotowy – jako organizacja neutralna – nieść pomoc obu stronom i wsparcie wszystkim poszkodowanym w tym konflikcie zbrojnym, również osobom zatrzymanym, przebywającym w areszcie, obozie lub więzieniu.

Już w pierwszych godzinach Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża przekazał do szpitali w Gazie pomoc medyczną: nosze i bandaże. Dostarczył ponadto 180 worków na zwłoki do tamtejszego Ministerstwa Zdrowia.

Sytuacja na miejscu jest dynamiczna. Wiele dróg w Izraelu jest zamkniętych, przez co bezpieczny dostęp do ofiar jest utrudniony.  

Wróć do góry