Polski Czerwony Krzyż zaprasza do badania „BEZPIECZNE DOMY”

Polski Czerwony Krzyż wraz Międzynarodową Federacją Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca zapraszają do udziału w badaniu "BEZPIECZNE DOMY"

W badaniu mogą wziąć udział osoby,  które udostępniały swoje mieszkania uchodźcom z Ukrainy oraz osoby, które korzystały z takiej pomocy. Badanie realizowane jest na zlecenie Komisji Europejskiej i pozwoli na opracowanie ponadnarodowego modelu dobrych praktyk związanych ze wsparciem rodzin goszczących uchodźców w swoich domach.

KIEDY: 26 lutego – 22 marca
GDZIE: cała Polska, w szczególności Warszawa, Poznań, Kraków, Kielce oraz Łódź
Badanie realizowane jest przez firmę IOD PARC.
 
Wróć do góry